Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə təkfirçi cərəyanlarla mübarizədə strategiyalar və çıxış yolları

Bu fitnələrin alovu elə bu gün söndürülsə belə, bu təkfirçi qruplaşmaların İslam ümməti daxilində törətdiyi cinayətlərin nəticəsi olan xəsarət və xarabalıqları abadlaşdırmaq istiqamətində on illərlə çalışmağımız lazımdır.‌

Ayətullah Məkarim Şirazinin İslam ümmətində yaranmış “təkfir” fenomeninə dərin baxışı

Bir cümlədə demək lazımdır "təkfirçilik" ideyası tamamilə ağıla, sünnəyə və Qurana ziddir. İslamın görkəmli alimləri bu yanlış təfəkkürün kökünü düzgün məntiqlə kəsməli və gənclərin onlara qoşulmasının qarşısını almalıdırlar.‌

Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin çıxışının tam mətni

Şiə dünyasının mərcəyi-təqlidi dedi: Bütün dünyanın siyasi liderlərindən istəyirik ki, təkfirçi qruplaşmalarına maddi, siyasi və mediya dəstəyi verən ölkələri boykot edib, onlara təzyiq göstərsinlər. Ona görə ki, dünyanı yandırıb yaxan təkfir fitnəsinin tezliklə, onları da haqlayacağına əmin olsunlar.‌

“Müasir dünyada təkfirçi cərəyanların təhlükəsi” adlı II beynəlxalq konfransın son bəyanatı

28 yanvar 2016-cı ilə tarixində şiə dünyasının aliməqamlı mərcəyi-təqlidinin dəvəti və yüzlərlə şiə və sünni alimlərinin iştirakı ilə Qum şəhərində “Təkfirçi və ekstremist cərəyanlar mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil olundu və hər məzhəb və təriqətin ekstemist davranışlarını pisləməklə yanaşı, aşağıdakı bəndləri elan edir:‌

Müasir dünyada təkfirçi cərəyanların təhlükəsi adlı beynəlxalq konfransı işinə başladı. +Şəkil

Müasir dünyada təkfirçi cərəyanların təhlükəsi  adlı II beynəlxalq konfransının dəqiqələr öncə Ayətullah Məkarim Şirazi və Doktor Əli Əkbər Vilayətinin iştirakı ilə işinə başladı. Müasir dünyada təkfirçi cərəyanların təhlükəsi  adlı II beynəlxalq konfransının dəqiqələr öncə Ayətullah Məkarim Şirazi və Doktor Əli Əkbər Vilayətinin iştirakı ilə işinə başladı.‌

“Müasir dünyada təkfirçi cərəyanların təhlükəsi” adlı II beynəlxalq konfransın təşkili

İslam dünyası alimlərinin məsuliyyəti ünvanında, dünya və İran alimləri, elm adamları və İslam ölkələrinin səfirlərinin birgə iştirakı ilə həzrət Fatimə Məsumənin (s) nurlu hərəminin qonşuluğunda, Ayətullah Nasir Məkarim Şirazinin rəhbərliyi altında, Müasir dünyada təkfirçi cərəyanların təhlükəsi adlı  II beynəlxalq konfrans təşkil olunur.‌

Qarşıdurma yaradan şəbəkələr düşmən muzdlusudur/ Təkfir təfəkkürünun kökü kəsilmədikcə, İslam dünyası dinclik görməyəcək.

Təkfirçilər müsəlmanların qanını töküb, İslam ölkələrinin təməllərini sarsıdır, düşmən müsəlmanları bir-birinin canına salıb, özü kənardan tamaşa edir. Təkfirçilər müsəlman sıralarında düşmənçilik yaradır və İslamın mahiyyətini dəyişdirərək, onu dünyaya zorakı, qantökən bir din kimi tanıtdırmağa çalışırlar.‌

Şiə təriqətinə qarşı atılan son zidd addımlarla bağlı Ayətullah Məkarim Şirazinin “əl-Əzhər” Şeyxi və bu elm mərkəzinin möhtərəm dini alimlərinə açıq məktubu

Mən, həmişə sizə bəslədiyim və hal-hazırda bəsləməkdə olduğum nikbin baxışla, “əl-Əzhər”in İslam düşmənləri, vəhhabilər, təkfirçilər və ikitirəlik yaradan “xənnas” vəsvəsələrinin – belə ki, sizin ətrafınıza vəsvəsə edib mötədil yoldan çıxarmaq istəyən – təxribat toruna düşməsinin qarşısını qətiyyətlə alacağınıza ümidvaram.‌

Ayətullah Məkarim Şirazinin kəlamında Aşura qiyamının təsir və nəticələri

Həzrət Seyyidüş-şühədanın (ə) məzlumcasına şəhadəti dünya azadələri üçün elə bir məktəb yaratdı ki, şəhidlik və ölümü sadə bir iş, hətta iftixar hesab etdi‌

Ayətullah Şeyx Nimrin edam hökmünü təsdiq edən şayiə ilə bağlı bəyanatı

Biz, Ərəbistanın təcrübəsi az olan dövlət xadimlərinə tövsiyə edirik ki, belə ədavətli və təhrikedici addımlar atmaqla öz ölkələrinin sabit olmayan durumunu daha da xaos və iğtişaşa sürükləməsinlər.‌  ‌

Həzrət Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazinin görüşlərində Qurban bayramının ontoloji prizmadan fəlsəfi təhlili

Qurban kəsmənin ən böyük əlamətlərindən biri, ildən-ilə keçdikcə onun geniş vüsət almasıdır. İndi, hər il bu böyük qurban anılaraq milyondan çox qurban kəsilir və xatirəsi yaşadılır.‌

Minada baş verən faciə və acı hadisədən sonra Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazinin başsağlığı mesajı

Gözlər ayrılıqdan qan ağlayır, qəlblər bu böyük müsibətin atəşindən yanıb qovrulur. “İki şərif hərəm”in idarəsi üçün idarəçiliyi bilən, bacarıqlı və kifayət qədər təcrübəsi olan briqada  (idarə heyəti) təyin edilməlidir.‌  ‌

Müsəlmanların ilk qibləsi “əl-Əqsa” məscidi təhlükədədir, müsəlmanlar ayıq olsunlar!

Dünya müsəlmanlarının vəzifəsi bu xarlığı qəbul etməmək və sionistlərin müsəlmanların ilk qibləsi oAyətullah əl-üzmalan “əl-Əqsa” məscidini işğal etməsinə yol verməməkdir. Fələstin müsəlmanlarını tənha qoymaq olmaz!‌  ‌

Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin Küveytdə baş vermiş qorxunc cinayətlə bağlı bəyanatı

İndiyə qədər bənzəri olmayan bu cinayəti kəskin pisləyir və  həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Eyni zamanda şiə və sünni də daxil olmaqla bütün müsəlman qardaşlara, hətta dünyadakı qeyri-müsəlmanlara xatırladıram ki, bu cür hadisələrin qarşısında susmasınlar.‌  ‌

Ali-Səud öz vətəndaşlarını qorumaqda acizdir.

Biz bu terror aktlarını kəskin şəkildə qınayaraq soruşuruq: Ərəbistan dövləti bu işlərə razıdırmı? Əgər razı deyilsə, niyə qarşısını almır? Niyə şiə məscid və mərkəzlərinin ətrafına təhlükəsizlik qüvvələri yerləşdirmir?‌  ‌

Həzrət Ayətullah Məkarim Şirazinin Səud ailəsinə ciddi xəbərdarlığı

Bilin ki, əgər məlum edam hökmü icra edilsə, sizin üçün pis nəticələr doğuracaq və bütün dünya şiələri sizə qarşı kin-küdurət bəsləyərək nifrət edəcəkdir.‌