شعار دفاع از حقوق بشر غربی ها دروغی بیش نیست/ آنچه باعث آبرو، عزت و قدرت کشور است باید در مذاکرات پیگیری شود

شعار دفاع از حقوق بشر غربی ها دروغی بیش نیست/ آنچه باعث آبرو، عزت و قدرت کشور است باید در مذاکرات پیگیری شود


آمریکا سالیان متمادی بر منابع کشور ما تسلط داشت و اکنون که دستش از حکومت بر ما قطع شده، درصدد است تا بار دیگر بر منطقه و ایران اسلامی که قلب کشورهای منطقه است، سیطره یابد‌

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه فرمودند: امروز مشخص شده که غربی ها در روابط خارجی خود، تنها به دنبال منافع خود بوده و شعار دفاع از حقوق بشر آنها دروغی بیش نیست.

ایشان برخورد دوگانۀ آمریکا با بعضی از کشورهای منطقه را یادآور شده و افزودند: رفتار آمریکا با بعضی از کشورهای منطقه که تاکنون هیچ انتخاباتی در آن برگزار نشده و مجلسی ندارند، بیانگر شعاری بودن ادعای دموکراسی غربی است.

معظم له افزودند: آمریکا سالیان متمادی بر منابع کشور ما تسلط داشت و اکنون که دستش از حکومت بر ما قطع شده، درصدد است تا بار دیگر بر منطقه و ایران اسلامی که قلب کشورهای منطقه است، سیطره یابد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه بر لزوم هوشیاری تیم مذاکره کننده تأکید کرده و فرمودند: آنچه باعث آبرو، عزت و قدرت کشور است باید در مذاکرات پیگیری شود.

ایشان افزودند: کوتاهی در مقابل خواسته های آنان سبب می شود که آنها در مباحث دفاعی، موشکی و منطقه ای نیز خواستار مذاکره شوند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به فضاسازی های برخی جریان های داخلی اشاره کرده و افزودند: برخی ها در داخل می گویند که نباید تحت هیچ شرایطی با دنیا تعامل و مذاکره داشته باشیم و برخی دیگر نیز به عکس معتقدند که باید برای تعامل با دنیا هرگونه امتیازی داد، ازاین رو لازم است این دو گروه را به آنچه صواب است، متقاعد کرد.

ایشان هماهنگی میان قوای سه گانه ی کشور را در پیشرفت امور کشور و مذاکرات بین الملل مهم دانسته و خواستار استفاده از آراء و نظرات دانشگاهیان و حوزویان در امور مربوط به روابط خارجی شدند.

ایشان در پایان این دیدار از نفوذ مظاهر ابتذال فرهنگ غرب به دانشگاه های کشور احساس خطر کرده و نسبت بدان هشدار دادند.

گفتنی است در ابتدای این دیدار دکتر امیرعبداللهیان گزارشی درخصوص مذاکرات و فعالیت های وزارتخانه متبوع خود ارائه کرده و ضمن تجلیل از ابتکار مرجعیت معظم در برگزاری کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری و بازخوردهای آن در سطح منطقه و بین الملل درخواست کردند با توجه به شرایط منطقه و حضور گروه های تکفیری در کشورهای همسایه نسبت به برگزاری دومین کنگرۀ جهانی اقدام گردد.

 

captcha