رهیافت هایی برکتاب ارزشمند «مسألۀ انتظار»

رهیافت هایی برکتاب ارزشمند «مسألۀ انتظار»


نویسندۀ کتاب « مسألۀ انتظار»، در راستای نفی رویکرد اندیشمندان غربی که انتظار را مقوله ای وارداتی بر شمردند، بر جامعیت مسألۀ انتظار در میان علمای اسلامی و دیگر علمای ادیان توحیدی تأکید می ورزد.‌

واکاوی تاریخ، فلسفۀ ادیان، نص صریح متون کتاب مقدس به ویژه آیات کریمه قران کریم و اخبار و احادیث اسلامی و حتی افسانه های قدیم یونان ، چین، هند و مصر...همگان را به اصل انتظار رهنمون می سازد.

لذا مقولۀ «انتظار» درطرح کلي و عمومي و در سطحي جهاني، عامل بقاي نسل بشر و رمز موجوديت‏تمام اديان و مذاهب الهي شمرده شده است.

کتاب « مسألۀ انتظار» اثر ارزشمندحضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله) ، مجموعه ای است درباره معارف اسلامی و بحثهای اعتقادی مربوط به مهدویت و اصل انتظار که در عین اختصار از جامعیت نسبی نیز برخوردار است.

در اين اثر ارزشمند، مسأله انتظار ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف با تحليل دقیق منطقي و به نحو ساده و روان مورد بحث قرار گرفته است که عناوین اصلی آن به شرح ذیل است:

1.در انتظار مصلحی بزرگ

2. ظهور مصلح بزرگ در منابع اسلامی

3. مفهوم انتظار

4. آیا انتظار سازنده است

5. آثار انتظار

6.پاسخ به یک سفسطۀ زشت

7.منتظرین راستین در فساد محیط حل نمی شوند

در انتظار مصلحی بزرگ

مولف اثر با اثبات اصل انتظار در اسلام و تبیین ویژگی های منجی موعود(عج) آثار و کارکردهای اصل ظهور را مورد اشاره قرار داده و در راستای بازشناسی منتظران راستین از منتظران دروغین اقدم نموده است .

داوری های حساب نشده

صاحب اثر با تقبیح مواجهۀ مادی گرایان و مستشرقین با اصل انتظار ، آن را مقوله ای فطری برشمرده که در منابع مهم اسلامی نیز بدان اشاره شده است.

فقدان مطالعات کافی در میان محققان غربی در موضوع مهدویت، علیرغم اشتراک فراوان علمای مذاهب اسلامی در مقولۀ انتظار با ذکر مصادیق و استنادات متقن به مخاطبان اثر ارائه شده است.

انتظار در اعماق سرشت آدمی

ترسیم ابعاد و زوایای مختلف معرفتی اصل انتظار از مسیر عقل و فطرت در سایۀ «عشق به تکامل، صلح و عدالت» در این فراز مورد اهتمام نویسنده کتاب قرار گرفته است، که در نهایت گفتمان انتظار را در همۀ مذاهب اسلامی و ادیان توحیدی تثبیت می سازد.

ظهور مصلح بزرگ در منابع اسلامی

نویسندۀ کتاب « مسألۀ انتظار»، در راستای نفی رویکرد اندیشمندان غربی که انتظار را مقوله ای وارداتی بر شمردند، بر جامعیت مسألۀ انتظار در میان علمای اسلامی و دیگر علمای ادیان توحیدی تأکید می ورزد.

مدارک زنده بر ظهور مهدی (عج)

مولف در این زمینه پاسخ پنج تن از علمای معروف حجاز از مرکز «رابطه العالم الاسلامی »به عنوان متنفذترین نهاد مذهبی حجاز و مکه، در مقولۀ ظهور امام زمان(عج) و اعتراف آن علما به پذیرش احادیث مربوط به ظهور حضرت مهدی موعود(عج)، از سوی ابن تیمیه(موسس وهاببت) را مورد توجه قرار داده است.

مفهوم انتظار

تبیین معنی و مفهوم دقیق انتظار و تشریح عناصر کلیدی قیام مصلح جهانی به عنوان عنصر محرک؛ آگاهی بخش و بیدارکننده و تأثیر آن بر رفتار انسانها مورد اهتمام نویسنده اثر قرار گرفته است.

انتظار یعنی آماده باش کامل

نویسندۀ اثر در صدد برآمده است تا با طرح الزامات انتظار ، ازقبیل آگاهی، خودسازی در سطح عمومی به مخاطبان آموزه های مهدوی ، در وهلۀ نخست رویکرد تخدیری غرب به مقولۀ انتظار را به چالش بکشاند.

 هم چنین در این بخش بر تأثیرات شگرف مفهوم انتظار و انقلاب جهانی در ابعاد سلبی و ایجابی آن تأکید شده است.

آیا این انتظار سازنده است؟

تبیین آثار وبرکات سازندۀ انتظار در ایجاد تحرک، پویایی و آینده نگری مومنانه ، مسئولیت پذیری، سازندگی و بیداری اسلامی انسانی، أهم کارکردهای انتظار به شمار می رود که در این بخش با استناد به روایات هفت گانۀ شیعی از سوی مولف اثر بدان پرداخته شده است.

آثار این انتظار

صاحب آن اثر گرانسنگ، خودسازی فردی را در زمرۀ مهمترین ویژگی های منتظر واقعی بر شمرده است که در راستای ارتقاء و آماده باش کامل فکری، اخلاقی، مادی و معنوی، فرد متنتظر را برای اصلاح جهان و بستر سازی برای ظهور منجی موعود(عج) مهیا می سازد.

هم چنین از دیدگاه مولف اثر، هم نوایی با مشکلات جوامع بشری و تلاش برای اصلاح دیگران در قالب خود یاری های اجتماعی، در ظرفیت عظیم منتظران راستین تعریف شده است.

پاسخ به یک سفسطۀ زشت

نویسندۀ کتاب «مسألۀ انتظار» با نفی رویکرد اسلام و انتظار سکولار مبنی بر مقدمه چینی ظهور از طریق سکوت در برابر ظلم برای فراگیری آن در جامعه!از طریق محور های سه گانه، آن شبهه را مورد نقد و بررسی قرار داده و بدان پاسخ می گویند.

1. صفوف را مشخص کنیم

نفی بی طرفی در انقلاب جهانی مصلح بزرگ و ضرورت ظلم ستیزی در عصر غیبت نافی انتظار منفعلانه و سکولار قلمداد می شود.

2. هدف آمادگی است، فساد هدف نیست

مولف با طرح ایدۀ تشکیل«حکومت جهانی» در ابعاد وسیع آن، ترغیب جوامع بشری و آمادگی روحی و جسمی پذیرش آن نظام واحد را مورد توجه قرار داده است.

3. رسالت منتظران واقعی در ظلم زدایی

لزوم اگاهی از عواقب استعمار و تشریح علل و عوامل ظلم و ستم از جمله الزامات کلیدی در اصل انتظار شمرده شده است.

منتظران راستین در فساد محیط حل نمی شوند

مولف ان اثر ارزشمند در فرازپایانی و پس از تبیین آثار انتظار در ساحت فردی و اجتماعی، ضرورت عدم تأثیر پذیری منتظران واقعی از مفاسد محیطی را مطرح ساخته و بر لزوم ارتقای فضای امید اجتماعی و اجتناب از ناامیدی با بهره گیری از منابع مهم اسلامی تصریح کرده است که به عنوان مهمترین ویژگی انتظار راستین مورد اهتمام نویسندۀ دانشمند آن اثر ارزنده واقع شده است.

لازم به ذکر است تألیف کتاب « مسألۀ انتظار» از سوی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ، در یک جلد و در 64 صفحه، در قطع جیبی توسط انتشارات نسل جوان به زیور طبع آراسته شده و در سال 1391برای نخستین بار منتشر شده و تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.

 

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir

 

captcha