توقف فعالیت MAKAREM.IR در پیام رسان تلگرام

توقف فعالیت MAKAREM.IR در پیام رسان تلگرام


پیرو دستور اکید آیت الله العظمی مکارم شیرازی و در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام رسان تلگرام، پایگاه اطلاع رسانی مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (MAKAREM.IR) فعالیت خود را در این پیام رسان، از این لحظه متوقف می کند.‌

پیرو دستور اکید آیت الله العظمی مکارم شیرازی و در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام‌رسان تلگرام، پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (MAKAREM.IR) فعالیت خود را در این پیام‌رسان، از این لحظه متوقف می‌کند.

این اقدام MAKAREM.IR که پیش از شروع برنامه‌ی رسمی نهادهای کشور در توقف استفاده از تلگرام انجام می‌شود، برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام‌رسان‌های غیرایرانی است.

از این پس ادامه اطلاع‌رسانی درباره اخبار و‌ مطالب مربوط به دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی تنها از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه های اجتماعی زیر که در گذشته نیز فعال بوده اند ادامه خواهد یافت:

پیام رسان سروش

http://sapp.ir/makarem.ir

هر روز با قرآن
http://sapp.ir/makaremtafsir

تقویم اسلامی
http://sapp.ir/makaremtaghvim

مفاتیح نوین
http://sapp.ir/mafatiholjenan

احکام ویژه ۶۰۰ مسئله
http://sapp.ir/makarem600

نهج البلاغه
http://sapp.ir/makaremnahj

مکارم مدیا
http://sapp.ir/makaremmedia

سوالات شرعی
http://sapp.ir/makaremahkam

شبهات کلامی
http://sapp.ir/makaremdoubts

یکصد و پنجاه درس زندگی
http://sapp.ir/makarem150

دروس خارج فقه معظم له
http://sapp.ir/makaremdars

معرفی کتاب
http://sapp.ir/makaremliber

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی
http://sapp.ir/makarem110

ایثار ادامه دارد
http://sapp.ir/isaar_edameh_darad

اخبار و رویداد ها
http://sapp.ir/makaremnews

وجوهات
http://sapp.ir/makaremvojoohat

گروه جهادی بلیغ
http://sapp.ir/makarembaligh

مکارم ۲۰۳۰
http://sapp.ir/makarem2030

کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
http://sapp.ir/shiacongress

http://sapp.ir/makaremcongress

 

پیام رسان بله

http://ble.im/makarem_ir

هر روز با قرآن
http://ble.im/makaremtafsir

تقویم اسلامی
http://ble.im/makaremtaghvim

مفاتیح نوین
http://ble.im/mafatiholjenan

احکام ویژه ۶۰۰ مسئله
http://ble.im/makarem600

نهج البلاغه
http://ble.im/makaremnahj

مکارم مدیا
http://ble.im/makaremmedia

سوالات شرعی
http://ble.im/makaremahkam

شبهات کلامی
http://ble.im/makaremdoubts

یکصد و پنجاه درس زندگی
http://ble.im/makarem150

دروس خارج فقه معظم له
http://ble.im/makaremdars

معرفی کتاب
http://ble.im/makaremliber

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی
http://ble.im/makarem110

ایثار ادامه دارد
http://ble.im/isaar_edameh_darad

اخبار و رویداد ها
http://ble.im/makaremnews

وجوهات
http://ble.im/makaremvojoohat

گروه جهادی بلیغ
http://ble.im/makarembaligh

مکارم ۲۰۳۰
http://ble.im/makarem2030

کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
http://ble.im/shiacongress

http://ble.im/makaremcongress

 

پیام رسان ایتا

http://eitaa.com/makarem_ir

هر روز با قرآن
http://eitaa.com/makaremtafsir

تقویم اسلامی
http://eitaa.com/makaremtaghvim

مفاتیح نوین
http://eitaa.com/mafatiholjenan

احکام ویژه ۶۰۰ مسئله
http://eitaa.com/makarem600

نهج البلاغه
http://eitaa.com/makaremnahj

مکارم مدیا
http://eitaa.com/makaremmedia

سوالات شرعی
http://eitaa.com/makaremahkam

شبهات کلامی
http://eitaa.com/makaremdoubts

یکصد و پنجاه درس زندگی
http://eitaa.com/makarem150

دروس خارج فقه معظم له
http://eitaa.com/makaremdars

معرفی کتاب
http://eitaa.com/makaremliber

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی
http://eitaa.com/makarem110

ایثار ادامه دارد
http://eitaa.com/isaar_edameh_darad

اخبار و رویداد ها
http://eitaa.com/makaremnews

وجوهات
http://eitaa.com/makaremvojoohat

گروه جهادی بلیغ
http://eitaa.com/makarembaligh

مکارم ۲۰۳۰
http://eitaa.com/makarem2030

کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
http://eitaa.com/shiacongress
https://eitaa.com/shiacongress_ar
https://eitaa.com/shiacongress_ur
https://eitaa.com/shiacongress_en
http://eitaa.com/makaremcongress

 

پیام رسان آی گپ

هر روز با قرآن
http://iGap.net/makaremtafsir

تقویم اسلامی
http://iGap.net/makaremtaghvim

مفاتیح نوین
http://iGap.net/mafatiholjenan

احکام ویژه ۶۰۰ مسئله
http://iGap.net/makarem600

نهج البلاغه
http://iGap.net/makaremnahj

مکارم مدیا
http://iGap.net/makaremmedia

سوالات شرعی
http://iGap.net/makaremahkam

شبهات کلامی
http://iGap.net/makaremdoubts

یکصد و پنجاه درس زندگی
http://iGap.net/makarem150

دروس خارج فقه معظم له
http://iGap.net/makaremdars

معرفی کتاب
http://iGap.net/makaremliber

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی
http://iGap.net/makarem110

ایثار ادامه دارد
http://iGap.net/isaar_edameh_darad

اخبار و رویداد ها
http://iGap.net/makaremnews

وجوهات
http://iGap.net/makaremvojoohat

گروه جهادی بلیغ
http://iGap.net/makarembaligh

مکارم ۲۰۳۰
http://iGap.net/makarem2030

کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
http://iGap.net/shiacongress

http://iGap.net/makaremcongress

پیام رسان گپ

https://gap.im/makarem_ir

https://gap.im/shiacongress

https://gap.im/makaremcongress

پیام رسان بیسفون

https://bisphone.com/makarem_ir

شبکه اجتماعی کلوب

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
http://www.cloob.com/makarem.ir

ضمنا کانال های ارتباطی جدید که در سایر پیام رسان های داخلی راه اندازی می شود از طریق سایت www.makarem.ir معرفی خواهند شد.

captcha