Öncəki dinlərdə oruc

Öncəki dinlərdə oruc


İslamdan öncəki dinlərdə də oruc var idimi?‌

Quran bu ilahi fərizə və ibadətin öncəki dinlərdə olmasını açıq şəkildə bəyan edir (1) "Oruc sizdən öncəkilər üçün də vacib edilmişdir." Həmçinin, qədim və hazırkı Əhdi-Ətiq və Əhdi-Cədidlərdə də bu məsələyə işarə olunmuşdur. Onların bəzisinə işarə edirik:


1-    Hər zaman hər bir tayfa və hər bir millətdə qəm-qüssəyə düçar olduqları və çətinliyə düşdükləri zaman oruc olmuşdur. (Pulos, 3:5)
2-    Həzrət Musa (ə) 40 gün oruc tutdu. (“Təsniyə” kitabı (qanunu), 9:9)
3-    Yəhud qövmü fürsət olduqda, təvazökarlıq və tabeçiliklərini nümayiş etdirmək istədikdə oruc tutardılar ki, bunun vasitəsilə Allahın razılığını əldə etsinlər. (“Davəran” kitabı (qanunu), 20:26)


4-    Həzrət İsa (ə) şagirdlərinə əmr verdi ki, onun ölmündən sonra oruc tutsunlar. (Luka İncili, 5: 34)
İncillərdə olan məsələlər bunlar idi. Daha artıq məlumat üçün "Müqəddəs Qamus kitabı"na müraciət edə bilərsiniz, səh. 437-438.

 1. "Bəqərə" surəsi, ayə 183.
2. "Dini suallara cavab", Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazi və Ayətullah əl-uzma Cəfər Sübhani, İmam Əli ibn Əbi Talib mədrəsəsi, 2-ci çap, səh. 434.
Nəşr tarixi: « 1394/04/04 »

 

captcha