Vəhhabilik İslamla əlaqəsi olmayan saxta bir təriqətdir/ Vəhhabiliyi sarsıdan amillər tezliklə hazır olacaq.

Vəhhabilik İslamla əlaqəsi olmayan saxta bir təriqətdir/ Vəhhabiliyi sarsıdan amillər tezliklə hazır olacaq.


Əhli-sünnə alimləri Çeçenistanda bildirdilər ki, vəhhabilik əhli-sünnə təriqətlərindən deyil.‌

Vəhhabilik İslamla əlaqəsi olmayan saxta bir təriqətdir/ Vəhhabiliyi sarsıdan amillər tezliklə hazır olacaq.
Əhli-sünnə alimləri Çeçenistanda bildirdilər ki, vəhhabilik əhli-sünnə təriqətlərindən deyil. Biz də bizdən olmadığını deyirik. Həmd olsun Allaha ki, onları sarsıdacaq amillər də hazırdır. Dünya artıq vəhhabilərin təhlükəli mövcud olduğunu anlamağa başlayır.  
Ayətullah Məkarim Şirazi Qum şəhərinin Məscidi-Əzəmində keçirilən fiqhin ali mühazirələrində bildirdi:
Allahın Rəsulu (s) buyurub: “Qəlbinin daşürəklilikdən çıxıb yumşaqlaşmasını və hacətinin qəbul olmasını istəyirsənsə, yetimə sevgi göstər və ona nəvaziş et, öz yediyin yeməklərdən ona da ver.


Məkarim Şirazi cənabları həm də xatırlatdı: İŞİD üzvləri, İŞİD və vəhhabilərin timsalında olan şəxslərdə gözə dəyən daşürəklilik və rəhmsizlik insan qəlbinin pis hallarındandır. Qurani-kərim Bəni-İsrailin bir dəstəsi barədə deyir ki, bu fərdlərin qəlbləri daş kimidir, hətta daşdan da bərkdir, çünki daşlar dağıla, parçalana bilirlər.


Ayətullah Məkarim Şirazi qəlbin bəzən yumşaldığına diqqət çəkərək buyurdu: İnsan xəstə, əlil və müflis şəxslərlə rastlaşdıqda və bu kimi bir çox narahatedici mənzərələr qarşısında yumşalır, gözündən yaş gəlir və yardım göstərməyə çalışır.
Birinci növ qəlb ölüb-öldürmə, qantökməyə səbəb olur və yırtıcı heyvanların qəlbidir. İkinci növ qəlb insan qəlbidir, hansı ki emosional məsələlərdə yumşalmağı bacarır.


O, yetimə yardım etməyin müxtəlif aspektlərinə toxunaraq buyurdu: Yetimə fiziki və mənəvi qida lazımdır. Bədənindən əlavə, ruhu da qidalanmalıdır. Yetimə xidmət ikitərəflidir, yəni yetimə xidmət edən də fayda götürür; qəlbi yumşalır, insani səciyyələri üzə çıxır və Allah Rəsulunun (s) sözünə əsasən, hacətlərinə çatır.


Ayətullah Məkarim Şirazi bildirdi: Təhmil edilmiş müharibədən sonra çoxları yetim qalıb. Camaat onlara baxmalı, fiziki və mənəvi qidalarını verməlidir. Xeyir işin təkrarı insan ruhiyyəsini yüksəldir və insanda əxlaqi səciyyələrin davamlılığını artırır.


Məkarim Şirazi cənabları bəzi vəhhabi müftilərinin iranlıları müsəlman saymamalarını bəyan etməklə yanaşı buyurdu: Bəziləri cavab verir ki, Məhəmməd ibn Abdullahın (s) İslamı, Məhəmməd ibn Əbdülvəhhabın İslamından ayrıdır. Peyğəmbərin (s) İslamı şəfqət və məhəbbətlə dolduğu halda, Məhəmməd ibn Əbdülvəhhabın İslamı qantökməyə, qətlə, yandırmağa və viran qoymağa çağırır.


O, bunu da xatırlatdı: Peyğəmbər (s) İslamında “Əşhədu ən la ilahə illəllah və əşhədu ənnə Muhəmmədən Rəsulullah (s)” – deyən kəslər qardaşdırlar, amma Məhəmməd ibn Əbdülvəhhabın İslamına əsasən, vəhhabilərdən qeyrisi kafirdir.
Ayətullah Məkarim Şirazi buyurdu: Allah Rəsulunun İslamına əsasən, qeyri-müsəlmanlar sizinlə müharibə etmədikləri müddətcə, sevgi göstərməli və ədalətə riayət etməlisiniz. Məhəmməd ibn Əbdülvəhhabın İslamında isə qeyri-müsəlmanların qızlarını, övladlarını bazara çəkir və qul kimi satırlar. Biz Məhəmməd ibn Abdullahın (s) İslamını qəbul etmişik, sizin deyil!


O xatırlatdı: Sizin “islamınız” İslam deyil! Çeçenistanda Əhli-sünnə alimlərinin vəhhabilləri öz təriqətlərindən saymamaqları və bunu birbaşa elan etmələri sevindirici haldır. Biz də deyirik ki, onlar bizdən deyil. Deməli, vəhhabilərin İslamdan olmaması məsələsində yekdilik.
Ayətullah Məkarim Şirazi vəhhabiliyin İslamla heç bir əlaqəsi olmayan saxta təriqət olmasını bəyan etməklə yanaşı buyurdu: Həmd olsun Allaha ki, onları sarsıdacaq amillər də hazırdır. Dünya artıq vəhhabilərin təhlükəli mövcud olduğunu anlamağa başlayır.  
Yayım tarixi: 15.09.2016

captcha