Şirazi cənablarının iştirakı ilə Əba Abdullah Hüseynin (ə) əza və matəm məclisinin təşkili

Şirazi cənablarının iştirakı ilə Əba Abdullah Hüseynin (ə) əza və matəm məclisinin təşkili


“Hüseynin (ə) şəhadəti möminlərin qəlbinə sönməz bir od vurmuşdur”.‌

إنَّ لِقَتلِ الحُسَينِ حَرارَةً في قُلوبِ المُؤمِنينَ لاتَبرُدُ أبَدا

“Həqiqətən, Hüseynin (ə) ölümü (şəhadəti) möminlərin qəlbinə heç bir vaxt soyumayan bir od vurmuşdur”.

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

Allahın Rəsulu (s) buyurmuşdur:

إنَّ لِقَتلِ الحُسَينِ حَرارَةً في قُلوبِ المُؤمِنينَ لاتَبرُدُ أبَدا

“Həqiqətən, Hüseynin (ə) ölümü (şəhadəti) möminlərin qəlbinə heç bir vaxt soyumayan bir od vurmuşdur”.

(“Müstədrəkul-vəsail”, c. 10, səh. 318)

Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazinin iştirakı ilə şəhidlər sərvəri və ağası Əba Əbdillah Hüseynin (ə) əza və matəm məclisi təşkil olunur.

Bütün Əhli-beytsevərləri, xüsusilə görkəmli alimləri, dəyərli şəxsiyyətləri bu məclisdə iştiraka dəvət edirik.

Məkan: Qum, “Şühəda” prospekti, “İmam Əmirəl-möminin (ə)” mədrəsəsi

Zaman: Məhərrəm ayının 1-dən 10-a kimi.

Saat: 10:00 (səhər)

13.10.2015

captcha