بیانیه معظم له درباره حوادث اخیر مدینه

بیانیه معظم له درباره حوادث اخیر مدینه


متأسفانه ما همواره ناظر اینگونه نابسامانى ها در مدینه منوره هستیم و اهانت هاى آنها را به زائران ایرانى مى بینیم اما این بار اهانت ها و آزارها متوجه شهروندان خودشان هم شده است‌

اطلاعاتى که از منابع مختلف به ما رسیده نشان مى دهد که چند روز قبل جمعى از شیعیان احساء و قطیف براى زیارت به مدینه منوره رفته اند، هنگامى که زنان آنها در کنار بقیع مشغول زیارت بودند، مأموران وهابى افراطى به آنها توهین کرده و دشنام داده اند و این امر سبب درگیرى با مردان شده است، سپس حدود دو هزار نفر از مردان آنها در کنار حرم نبوى متحصن شده اند تا به این گونه کارها پایان داده شود اما جمعى از همان مأموران با اسلحه به آنها حمله کرده اند و عده اى را مجروح ساخته اند و جمعى را دستگیر نموده اند و سپس وهابیون افراطى به سراغ اتومبیل هاى آنها رفته و اتومبیل هاى آنها را تخریب نموده اند.

متأسفانه ما همواره ناظر اینگونه نابسامانى ها در مدینه منوره هستیم و اهانت هاى آنها را به زائران ایرانى مى بینیم اما این بار اهانت ها و آزارها متوجه شهروندان خودشان هم شده است، گویا این گروه اندک خود را مالک حرمین شریفین مى دانند و هرگونه تحمیل بر دیگران را برخلاف تمام موازین اسلامى و بین المللى بر دیگران جایز مى شمرند، سزاوار است همه مسلمین جهان و همچنین وزارت خارجه ما این مسأله را بطور جدى از طرق بین المللى دنبال کنند، چرا یک اقلیت کوچک متعصب افراطى هر کارى را که بخواهد در این اماکن مقدس که متعلق به همه مسلمین جهان است آزادانه انجام مى دهد، آنها چه حقى دارند که افکار خودشان را درباره زیارت قبور پیشوایان بزرگ اسلام بر دیگران تحمیل کنند، چرا اگر چند جاسوس بهایى در ایران دستگیر شود کنگره آمریکا به دفاع از آنها بر مى خیزد ولى در برابر این حوادث دردناک همه آنها خاموشند، در ضمن آیا سزاوار است سازمان حج دانش آموزان و دانشجویان پسر و دختر ما را به چنین منطقه ناامنى ببرد. طبق اطلاعات صحیح در سال گذشته این گروه از وهابى ها سى میلیون کتاب بر ضد شیعه منتشر کرده اند، این در حالى است که اجازه نمى دهند حتى یک جلد کتاب به عنوان پاسخ منطقى به ایرادات واهى آنها منتشر شود، همه ما مسلمین مخصوصاً همه شیعیان و دولت و ملت به عقیده اینجانب در برابر این گونه مسائل مسئول هستیم.

 

برچسب ها :
captcha