فتوا داده اند که هرگونه تظاهرات و راهپیمایى بر ضدّ اسرائیل گناه و حرام است!

فتوا داده اند که هرگونه تظاهرات و راهپیمایى بر ضدّ اسرائیل گناه و حرام است!


تا کى مسلمانان جهان باید آثار شوم این روابط ذلیلانه را تحمل کنند؟ آیا وقت آن نرسیده است که ملت هاى مؤمن آنان، دولتمردان خود را از خواب غفلت بیدار کنند، و درس مقاومت و فداکارى در برابر دشمنان واقعى را به آنها بدهند.‌ ‌ ‌

در حالى که صهیونیست هاى سنگدل و بى رحم حملات وحشیانه خود را در غزّه ادامه مى دهند و برخلاف تمام قوانین بین المللى تمام مراکز حیاتى را در آن جا ویران مى کنند و مردم بیگناه از جمله کودکان مظلوم را به خاک و خون مى کشند، با نهایت تأسف وهابى هاى وحشى نیز در عراق زوّار بیگناه را با انفجارهاى انتحارى قطعه قطعه مى کنند.

آیا این تقارن و تشابه، نشانه بارز رابطه این دو گروه با یکدیگر نیست !

اضافه بر این در اخبار آمده بود یکى از مفتیان معروف وهابى «اللحیان» با صراحت فتوا داده که هرگونه تظاهرات و راهپیمایى بر ضدّ اسرائیل گناه و حرام است! آیا این دلیل روشن دیگرى بر رابطه این دو، محسوب نمى شود.

این در حالى است که گروه هاى عظیمى از ملت هاى غیر مسلمان جهان به عنوان همدردى با مظلومان غزّه و فلسطین در بسیارى از کشورها تظاهرات بسیار پرشور و تأثیرگذارى به نفع مردم مظلوم غزّه برگزار کردند. به فرض که وهابیون، خون شیعیان را مباح بدانند چرا خون اهل سنّت غزّه را مباح مى شمرند و تظاهرات به نفع آنها را تحریم مى کنند؟!

رئیس جمهور ونزوئلا سفیر اسرائیل را به خاطر اعتراض به جنایت هاى غزّه بیرون مى کند ولى شرم آور است که بعضى از کشورهاى اسلامى سخت به سفیران این رژیم جنایتکار چسبیده اند!

تا کى مسلمانان جهان باید آثار شوم این روابط ذلیلانه را تحمل کنند؟ آیا وقت آن نرسیده است که ملت هاى مؤمن آنان، دولتمردان خود را از خواب غفلت بیدار کنند، و درس مقاومت و فداکارى در برابر دشمنان واقعى را به آنها بدهند.

ما ضمن محکوم کردن شدید هر دو جنایت به برادران اهل سنت در جنوب و شرق کشور توصیه مى کنیم که اجازه ندهند برنامه هاى وهابیگرى در مدارس آنها تدریس شود و یا فرزندان خود را براى تحصیل به مراکز وهابیت که درس ترور و برادرکشى و همکارى با دشمن سرسخت اسلام یعنى اسرائیل به آنها مى دهند بفرستند.

والسلام على من اتبع الهدى

برچسب ها :
captcha