انطباق حکم بر افراد را  کسانی که اطلاع دارند باید بر عهده بگیرند

انطباق حکم بر افراد را کسانی که اطلاع دارند باید بر عهده بگیرند


باید توجه داشت که ما درباره اشخاص جز در موارد استثنائی سخن نمی گوئیم  و حکمی که ما در مورد ارتداد ذکر کرده ایم یک حکم کلی است و انطباق آن بر افراد را  کسانی که اطلاع دارند باید بر عهده بگیرند .‌

دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی) در پاسخ به شبهه افکنی اخیر برخی از سایتها در بیانیه ای اعلام داشت :

در بعضی از اخبار آمده است که ما حکم ارتداد فرد یا افراد خاصی را صادر کرده ایم

باید توجه داشت که ما درباره اشخاص جز در موارد استثنائی سخن نمی گوئیم  و حکمی که ما در مورد ارتداد ذکر کرده ایم یک حکم کلی است و انطباق آن بر افراد را  کسانی که اطلاع دارند باید بر عهده بگیرند .

برچسب ها :
captcha