بیانیه  آیة الله العظمى مکارم شیرازى درباره جنایات کوردلان در کربلا

بیانیه آیة الله العظمى مکارم شیرازى درباره جنایات کوردلان در کربلا


عاشوراى امسال پرشورتر از عاشوراهاى گذشته بود و مرزهاى کشورهاى اسلامى را درهم نوردید و به کشورهاى بزرگ جهان نیز کشیده شد.‌

عاشوراى امسال پرشورتر از عاشوراهاى گذشته بود و مرزهاى کشورهاى اسلامى را درهم نوردید و به کشورهاى بزرگ جهان نیز کشیده شد.

اما یزیدیان عصر ما که نتوانستند اینهمه جلال و شکوه خیره کننده مراسم حسینى را ببینند دست به یکى از وحشیانه ترین جنایات زدند و عزاداران بى دفاع حسینى را در کربلا و کاظمین و کویته پاکستان به خاک و خون کشیدند و در عاشوراى حسینى عاشوراى دیگرى برپا کردند.

غافل از این که این خون هاى پاک با خون هاى شهیدان کربلا مى آمیزد و آن را طراوت و تداوم مى بخشد و انگیزه ها را قوى تر مى کند و یزیدیان زمان را رسواتر مى سازد!

به احتمال قوى سه گروه براى آفریدن این جنایت هولناک وحشیانه دست به دست هم دادند:

نقشه هاى شوم آن را تفرقه افکنان جهانخوار و مکّار کشیدند و به وسیله «متعصبان کوردل وحشى»، و در برابر چشم «اشغالگران زمینه ساز» به مرحله اجرا درآوردند، لعنت و نفرین ابدى بر هر سه گروه باد.

در این میان بر همه مسلمانان آگاه لازم است که این نقشه هاى شیطانى را با هوشیارى کامل از طریق انسجام بیشتر، و اتحاد صفوف و برون راندن متجاوزان نقش بر آب کنند و حکومتى فراگیر و عادلانه و نیرومند در سایه قوانین اسلام در عراق به وجود آورند تا راه را بر این گونه جنایات ببندند و ما النصر الامن عند الله.

1382/12/14

برچسب ها :
captcha