رهنمود حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى در مورد جشنواره مطبوعات دینى قم

رهنمود حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى در مورد جشنواره مطبوعات دینى قم


باید دقّت کرد تا کتاب هاى عرضه شده در جشنواره با اهداف اسلامى و مذهبى مناسبت داشته باشد. این روزها مسئله کتاب از کنترل خارج شده و باید مراقب بود تا در میان این غذاهاى فرهنگى مفید و مؤثر، مواد سمّى نباشد.‌

حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى در دیدار مسئولین جشنواره مطبوعات دینى قم با ایشان با مثبت توصیف کردن اصل جشنواره مطبوعات دینى فرمودند:

باید دقّت کرد تا کتاب هاى عرضه شده در جشنواره با اهداف اسلامى و مذهبى مناسبت داشته باشد. این روزها مسئله کتاب از کنترل خارج شده و باید مراقب بود تا در میان این غذاهاى فرهنگى مفید و مؤثر، مواد سمّى نباشد.

معظّم له یکى از اهداف خانه کتاب را شناسایى نویسندگان خوب و برقرارى ارتباط با آنان بر شمرده و فرمودند:

ما هنوز موضوعات زیادى داریم که جایشان در جشنواره هاى کتب اسلامى خالى است زیرا غالب کتابهایى که نوشته شده است پاسخگوى مسائل گذشته بوده و بخصوص مطالبات امروز نسل جوان ما در خیلى از این کتب نیست و باید بتوانیم آن مسائل را در چنین جشنواره هایى بشناسیم و براى آینده، آن خلأ را پر کنیم. حضرت آیة الله العظمى مکارم با سفارش بر پرهیز از کارهاى تکرارى و خصوصاً کارهاى تکرارى غیر اخلاقى و سرقت مطالب از کتب مختلف فرمودند: خانه کتاب مى تواند نسبت به جهت دهى استعدادها و نیروها در مسیرهاى لازم و پرهیز از کارهاى تکرارى رسالت خود را ایفا کند.

معظّم له با اشاره به اجازه نشر بعضى از کتب منحرف و فاسد در حکومت اسلامى فرمودند: مراقب جوانب و اطرافتان باشید، مراقب باشید افراد نفوذى خود را در میان دوستان و همکاران شما جا نزنند در اینجا وسواس و سوءظن هم جایز است با دقّت افراد را انتخاب کنید با دقّت کارها را پیش ببرید زیرا معتقدیم کار کمتر با کیفیت بهتر، بهتر است از کار زیادتر با کیفیت کمتر.

برچسب ها :
captcha