بیانیه حضرت آیت اللّه العظمى مکارم شیرازى در مورد فاجعه کویته پاکستان

بیانیه حضرت آیت اللّه العظمى مکارم شیرازى در مورد فاجعه کویته پاکستان


متأسّفانه هم جهانیان ساده از کنار آن گذشتند و هم دولت پاکستان و هم وزارت خارجه جمهورى اسلامى ما، در حالى که بسیار انتظار مى رفت در برابر این جنایات عظیم اقدامات مهم تر و مؤثّرترى مى شد.‌

فاجعه بسیار غم انگیزى که در کویته پاکستان رخ داد و گروهى جنایتکار و وحشى و بى خبر از خلق و خالق در صف نمازگزاران شیعه بمب منفجر کردند و بیش از پنجاه نفر را به خاک و خون کشیدند و شهید کردند و بیش از پنجاه نفر دیگر را مجروح ساختند، از حوادث فراموش نشدنى است.

متأسّفانه هم جهانیان ساده از کنار آن گذشتند و هم دولت پاکستان و هم وزارت خارجه جمهورى اسلامى ما، در حالى که بسیار انتظار مى رفت در برابر این جنایات عظیم اقدامات مهم تر و مؤثّرترى مى شد.

برچسب ها :
captcha