اعلامیه حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (دام ظلّه)در مورد جنگ عراق

اعلامیه حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (دام ظلّه)در مورد جنگ عراق


به یقین جنگى که آمریکا و متحدانش بر ضد عراق آغاز کرده اند، به عنوان یکى از وحشیانه ترین جنگ ها، در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد.این جنگ، جنگى است ویرانگر بر ضد اصول انسانیت که بدون هیچ گونه مجوز و برخلاف افکار عمومى مردم جهان، و بر اساس یک مشت بهانه هاى واهى صورت گرفته است.‌

جنگى که آثار مخرب آن سالیان دراز بر افراد بیگانه مخصوصاً کودکان معصوم و حتى بر محیط زیست باقى خواهد ماند، و مراحل آغازین جنگ بهترین معرف آن است هیچ کس دل خوشى از حکومت عراق ندارد، مخصوصاً ما ایرانیان، هرگز جنایات آنها را بر شهروندان خود فراموش نکرده ایم، ولى سخن در اینجاست که چگونه یک دولت زورمند به خود اجازه مى دهد تمام قوانین بین المللى را زیر پا بگذارد و سازمان هاى جهانى را که بیش از پنجاه سال براى تقویت آن تلاش شده تا حافظ صلح و امنیت جهانى باشد، به کلى بى اعتبار سازد و براى تأمین منافع نامشروع خود به هر اقدامى که خواست دست بزند؟!
آیا پیام این جنگ آن نیست که دنیا به یک هزار سال پیش و دوران بى قانونى بازگشته است؟!
خوشبختانه اما این جنگ خانمان سوز پرده هاى مکر و فریب را از چهره مدعیان حمایت از حقوق بشر و دمکراسى کنار زد و معلوم شد این ادعاها، دروغى بیش نبود، و از این نظر درس عبرت و اتمام حجت براى تمام خوش باورها و غرب زده ها بود که روزى به آن وعده ها و ادعاها دل خوش کرده بودند.
به اعتقاد من باید همه مردم دنیا به روح بلند آن مرد هوشمند یعنى امام راحل(قدس سره) درود فرستند که بیست و چند سال قبل به ماهیت دولتمران آمریکا پى برد و فریاد مرگ بر آمریکا را در میان تعجب مردم جهان سرداد و امروز بعد از بیست سال همه مردم دنیا این شعار کوبنده را تکرار مى کنند.
ما معتقدیم آنچه تاکنون دولت ها و ملت هاى آزاده جهان براى خاموش کردن آتش این جنگ وحشتناک که خشک و تر، و دور و نزدیک را مى سوزاند انجام داده اند، به هیچ وجه کافى نیست و همه در پیشگاه تاریخ شرمنده و مسؤول خواهند بود، مخصوصاً کشورهاى اسلامى، همه باید به اقدامات جدى تر دست زنند و این دیوهاى دیوانه را در زنجیر کنند!


والسلام على من اتبع الهدى
1382/01/03

برچسب ها :
captcha