تکذیبیه دفتر حضرت آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى درباره خبر دیدار معظّم

تکذیبیه دفتر حضرت آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى درباره خبر دیدار معظّم


در دیدارى که مسؤولین محترم قضائى استان به مناسبت هفته قوّه قضائیه با آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى داشتند معظّم له توصیه هایى به مسئولین محترم کردند که متأسفانه در بعضى از جراید به صورت صحیحى منعکس نشده است.‌

در دیدارى که مسؤولین محترم قضائى استان به مناسبت هفته قوّه قضائیه با آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى داشتند معظّم له توصیه هایى به مسئولین محترم کردند که متأسفانه در بعضى از جراید به صورت صحیحى منعکس نشده است که دو نکته آن در خور دقّت است، ایشان فرمودند:

1- دشمن مى کوشد به مفاسد اخلاقى - مخصوصاً در میان جوانان - از طرق مختلف در استان قم دامن بزند و از آن بهره بردارى وسیع کند، سزاوار است مسئولین محترم کاملا به هوش باشند.
2- ایشان فرمودند گاه مجرمانى به وسیله نیروى انتظامى دستگیر مى شوند ولى با پرونده و مدارک کافى به دستگاه قضایى تحویل نمى شوند و همین سبب آزادى آنها مى شود و اثر نامطلوبى دارد، باید کارى کرد که هماهنگى کامل بین دو دستگاه باشد تا سوء تفاهمى ایجاد نشود.

 

۱۳۸۱/۰۴/۱۲

برچسب ها :
captcha