عیادت مقام معظم رهبری از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

عیادت مقام معظم رهبری از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی


مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در بیمارستان عیادت کردند‌

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در بیمارستان عیادت کردند.

captcha