تولد دوباره

تولد دوباره


اگر حج با آداب خاص و نيت خالص انجام شود تحول اخلاقي شگفت‌آوری در انسان ايجاد می كند و او را از بند بندگی غير خدا آزاد ساخته و به افتخار بندگی خاص خداوند نائل می كند‌

تولد دوباره

اگر حج با آداب خاص و نيت خالص انجام شود تحول اخلاقي شگفت‌آوری در انسان ايجاد می كند و او را از بند بندگی غير خدا آزاد ساخته و به افتخار بندگی خاص خداوند نائل می كند و چنان صفحه دل و نامه اعمالش را شستشو می دهد گويی تولد جديدی يافته و زندگی را از سر گرفته است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 914*1280 پیکسل

سایز مناسب شبکه اجتماعی روبینو 1080*1080 پیکسل

سایز مناسب استوری 1920*1080 پیکسل

سایز مناسب چاپ 70*50 سانتی متر

captcha