در حادثه ی آبادان دستگاه های مختلفی کوتاهی کردند

در حادثه ی آبادان دستگاه های مختلفی کوتاهی کردند


در آبادان فاجعه ای واقع شد که مربوط به ضعف خودمان بود. کار به جایی رسید که داد مردم هم بلند شد و ما هم واقعاً از این قضیه ناراحت شدیم که عزیزانمان داغدار شدند.‌

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار حجت الاسلام عالمی رئیس اطلاعات قم، حل مشکلات را کاری جمعی دانسته و فرمودند: نباید مردم را ناامید کرد، باید همه ی دستگاه ها دست به دست هم دهند و در رفع گرفتاری های مردم بکوشند.

ایشان در رابطه با حادثه ی آبادان فرمودند: در آبادان فاجعه ای واقع شد که مربوط به ضعف خودمان بود. کار به جایی رسید که داد مردم هم بلند شد و ما هم واقعاً از این قضیه ناراحت شدیم که عزیزانمان داغدار شدند.

معظم له افزودند: در این مسأله دستگاه های مختلفی کوتاهی کردند، شهرداری، نظام مهندسی و دیگران. البته این کوتاهی منحصر به این ساختمان نیست و در جاهای دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد که باید به طور جد بررسی و دنبال گردد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام عالمی رئیس اطلاعات قم، گزارشی از برنامه ها و اقدامات انجام شده توسط آن اداره کل ارائه نمود.

captcha