دیدار صمیمانه آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی دامت برکاتهما

دیدار صمیمانه آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی دامت برکاتهما


آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته با حضور در بیت آیت الله العظمی نوری همدانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت و گو کردند.‌

روز گذشته حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، با حضور در بیت حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی با ایشان دیدار و گفت و گو کردند.
لازم به ذکر است این دو مرجع عالیقدر در تاریخ 12 دی ماه در بیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دیداری صمیمی داشتند.

 

captcha