پیام تسلیت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته) به مناسبت رحلت آیت الله سید محمد رجایی (رحمة الله علیه)

پیام تسلیت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته) به مناسبت رحلت آیت الله سید محمد رجایی (رحمة الله علیه)


این عالم فرزانه سالها در نجف اشرف و سالیان دراز در قم به تربیت شاگردان اهتمام داشت و شاگردان با استعداد و فاضل از محضر ایشان کسب فیض نموده، مدارج علم و دانش را با موفقیت طی کردند.‌

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت عالم ربانی مرحوم آیت الله سید محمد رجایی (رحمة الله علیه) موجب نهایت تأسف و تأثر گردید. این عالم فرزانه سالها در نجف اشرف و سالیان دراز در قم به تربیت شاگردان اهتمام داشت و شاگردان با استعداد و فاضل از محضر ایشان کسب فیض نموده، مدارج علم و دانش را با موفقیت طی کردند.

به یاد دارم در دوران اقامت در نجف با ایشان هم بحث بودم، ذوق سرشار و استعداد فوق العادۀ او تعجب آور بود. خدمات او به عالم اسلام و تشیع هرگز فراموش نمی شود.

اینجانب این مصیبت جانکاه را به حوزۀ علمیه، وابستگان، دوستان و به ویژه بیت شریف ایشان، تسلیت می گویم. خداوند روح او را با اجداد طاهرینش محشور گرداند و به بازماندگان صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

قم ـ ناصر مکارم شیرازی

7 مهرماه 1400

captcha