شهادت امام علی النقی الهادی علیه اسلام (3 رجب)

شهادت امام علی النقی الهادی علیه اسلام (3 رجب)


ویژگی های شخصی امام هادی(ع) / امامت امام هادی(ع) / فضای پرخفقان حکومت جور عباسی علیه امام هادی(ع) و شیعیان / شبکه وکالت، مسیر ارتباط امام هادی(ع) با شیعیان / امام هادی(ع) در سامراء / شهادت امام هادی(ع) ‌

جهت مطالعه کلیک کنید...

سوم رجب، سالروز شهادت دهمین امام ما شیعیان اثنی عشری، حضرت امام علی النقی است. به همین مناسبت شایسته است مروری بسیار اجمالی بر مهم ترین اتفاقات و دوره های زندگی آن امام همام داشته و با تدابیر و فداکاری های آن حضرت برای هدایت مردم و حفظ مذهب تشیع از انحرافات زمانه بیشتر آشنا شویم. این موضوع از آنجا اهمیت مضاعف می یابد که بدانیم آن حضرت در زمانه بسیار پیچیده و پر بلا و در شرایط بسیار سخت و پرفشاری از سوی حاکمان وقت به سر می بردند.

captcha