ابوطالب حامی رسالت و مؤمن قریش

ابوطالب حامی رسالت و مؤمن قریش


نهضت پیامبر اسلام(ص) علیه باورهای شرک آلود و خرافی عرب جاهلی، مبارزه ای همه جانبه بود. امّا حفظ وضع ناگوار دوران جاهلیّت عربی، تضمین کننده منافع مادی و غیرمادی بسیاری از قدرتمندان جامعه عقب افتاده آن روزگار بود‌

جهت مطالعه کلیک کنید...

نهضت پیامبر اسلام(ص) علیه باورهای شرک آلود و خرافی عرب جاهلی، مبارزه ای همه جانبه بود. امّا حفظ وضع ناگوار دوران جاهلیّت عربی، تضمین کننده منافع مادی و غیرمادی بسیاری از قدرتمندان جامعه عقب افتاده آن روزگار بود. رسالت روشنگرانه پیامبر، آن منافع را به خطر می انداخت. بنابراین صاحبان قدرت با همه توان خود در صدد مقابله با رسول خدا برآمدند. در مقابل، کسانی بودند که همه سرمایه و نفوذ معنوی شان را در راه حمایت از پیامبر اکرم(ص) و اهداف متعالی توحیدی او هزینه کردند. یکی از مهم ترین این اشخاص، ابوطالب عموی پیامبر بود.

captcha