لزوم تبلیغ تشیع در کشورهای آفریقایی

لزوم تبلیغ تشیع در کشورهای آفریقایی


برگزاری این کنگره زمینه مهمی برای بیان نقش شیعه دارد و باید از ظریفت ها و پتانسیل های آن استفاده کرد.‌

عبدالله بلعم از اندیشمندان اسلامی کشور بورکینافاسو در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی،  گفت: برگزاری این کنگره زمینه مهمی برای بیان نقش شیعه دارد و باید از ظریفت ها و پتانسیل های آن استفاده کرد.

وی عنوان داشت: برای گسترش نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی باید در راستای تبلیغ شیعه بکوشیم و به معرفی کتب شیعیان بپردازیم.

وی گفت: باید تبلیغ شیعیان در کشورهای آفریقایی مورد توجه قرار گیرد چرا که دشمنان نمی خواهند اجازه دهند این مباحث مهم علمی گسترش یابد.

captcha