حضرت زهرا(س) در گسترش امامت و معارف اهل بیت(ع) نقش مهمی را ایفا کردند

حضرت زهرا(س) در گسترش امامت و معارف اهل بیت(ع) نقش مهمی را ایفا کردند


موضوع امامت را حضرت زهرا(س) مطرح می کنند و موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و نشان دهنده جایگاه و نقش آن حضرت است.‌

یکی از محققان و پژوهشگران اسلامی به تشریح نقش صحابیات امیرالمومنین در توسعه علوم اسلامی پرداخت.

 به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، خانم دکتر غروی نائینی از اندیشمندان و متفکران جهان اسلام در کمیسیون بانوان به تشریح و تبیین نقش صحابیات امیرالمومنین(ع) در توسعه علوم اسلامی پرداخت.

وی بیان داشت: موضوع امامت را حضرت زهرا(س) مطرح می کنند و موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و نشان دهنده جایگاه و نقش آن حضرت است.

این پژوهشگر اسلامی به موضوع معرفت امامت اشاره کرد و گفت: اگر هر کدام از ما به جملات ائمه اشاره کنیم و بدانیم که آنها از نفس ما عزیزتر هستند، آن وقت می فهمیم که باید برای آن ها جان دهیم.

این متفکر جهان اسلام گفت: موضوع عزاداری از این موضوع می آید که آن حضرات برای ما همواره عزیزتر هستند و باید همواره در عزای آنها عزادار و ولادت آنها شاد باشیم.

captcha