نظام اسلامی بستر مستقیم رشد علوم اسلامی را فراهم کرد

نظام اسلامی بستر مستقیم رشد علوم اسلامی را فراهم کرد


عالمان و اندیشمندانی که با آثار و مکتوباتشان موجبات گسترش علوم اسلامی را فراهم آورده‌اند اما در بخش دیگر عالمانی نیز به منظور جهت‌دهی حکومت‌ها در مسیر تحقق حکومت اسلامی گام‌های بلندی برداشته‌اند‌

یکی از محققان افغانستانی گفت: نظام اسلامی بستر مستقیم رشد علم اسلامی را در ایران فراهم آورد.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، عبدالقیوم سجادی عصر امروز در کمیسیون مطالعات منطقه‌ای این کنگره، در ارائه مقاله با عنوان به نقش علمای شیعه در جهت‌دهی حکومت‌ها در گسترش علوم اسلامی با تاکید بر نقش آیت‌الله محسنی، با اشاره به نقش مستقیم و غیرمستقیم عالمان دینی در گسترش علوم دینی اظهار کرد: عالمان و اندیشمندانی که با آثار و مکتوباتشان موجبات گسترش علوم اسلامی را فراهم آورده‌اند اما در بخش دیگر عالمانی نیز به منظور جهت‌دهی حکومت‌ها در مسیر تحقق حکومت اسلامی گام‌های بلندی برداشته‌اند.

وی یکی از نمونه‌های ارزشمند نقش غیرمستقیم عالمان دینی را تحقق حکومت اسلامی در ایران عنوان کرد و افزود: این نظام اسلامی بستر مستقیم رشد علم اسلامی را در این کشور فراهم آورد.

این محقق افغانستانی با بیان اینکه در افغانستان مشکلاتی که در اثر تعصبات داخلی و دشمنی افراد بیرونی از پیشرفت‌های اسلامی جلوگیری کرد افزود: آیت‌الله محسنی در زمینه توسعه اسلامی افغانستان گام‌های بلندی برداشت که از جمله آنها تصریح تحقق جمهوری اسلامی در قانون اساسی افغانستان بود

captcha