پس از ماه‌ها تحقيق و بررسی كتاب «زادگاه تروريسم» با بيش از 80 سند محكمه‌پسند همراه با تحليل‌هاى لازم منتشر شد

پس از ماه‌ها تحقيق و بررسی كتاب «زادگاه تروريسم» با بيش از 80 سند محكمه‌پسند همراه با تحليل‌هاى لازم منتشر شد


دو گروه از پژوهشگران حوزه علميه قم، دست به كار ريشه يابی پديده زشت و شوم تروريسم و تكفير شدند و ثابت شد، ريشه آن در وهابيت برخاسته از عربستان سعودی است. اين كتاب هم اكنون به زبان فارسی منتشر شده و به سه زبان عربی، انگليسی و اردو در دست ترجمه است تا در اختیار جهانیان قرار گیرد.‌

بسم الله الرحمن الرحیم

مى‌دانیم بلای بزرگ دنیای امروز بلای ترورسيم و تكفير است كه نه تنها كشورهای اسلامی بلكه امنيت تمام دنيا را تهديد می‌كند.

برای مبارزه با آن كارهای زيادی از نظر نظامی انجام شده كه بحمدالله به موفقيت‌های خوبی نائل گشته‌اند.

از نظر سياسی نيز مشغول برنامه‌هايی هستند كه اميدواريم آن هم به ثمر برسد.

ولى تا ريشه اين پديده شوم خشكيده نشود هیچ کدام از این دو برنامه به تنهایی آن را نابود نخواهد کرد.

اخيراً دو گروه از پژوهشگران حوزه علميه قم، دست به كار ريشه‌يابی اين پديده زشت و شوم شدند و ثابت شد، ريشه آن در وهابيت برخاسته از عربستان سعودی است.

پس از ماه‌ها تحقيق و بررسی كتابی به نام «زادگاه تروريسم» تأليف شده است كه بيش از 80 سند محكمه‌پسند با تحليل‌هاى لازم در آن گردآورى شده كه نشان مى‌دهد زادگاه تروريسم در كجاست؟

اين كتاب هم اكنون به زبان فارسی منتشر شده و به سه زبان عربی، انگليسی و اردو در دست ترجمه است تا در اختیار جهانیان قرار گیرد. مطالعه آن را به همه کسانی که اعتقاد دارند جهان در صورتی امنیت به خود خواهد گرفت که تروریسم ریشه کن گردد توصيه می‌كنيم.

موسسه درالاعلام

و دبيرخانه دائمی کنگره مقابله با جریان های تکفیری

captcha