Təkfirçi qruplaşmaların son cinayəti – bir qrup günahsız insanları şəhid etməsi ilə bağlı Ayətullah Məkarim Şirazinin bəyanatı:

Təkfirçi qruplaşmaların son cinayəti, bir qrup günahsız insanı şəhadətə yetirməsinin ardınca Ayətullah Məkarim Şirazi bu məzmunda bəyanat verdi:

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə təkfirçi cərəyanlarla mübarizədə strategiyalar və çıxış yolları

Bu fitnələrin alovu elə bu gün söndürülsə belə, bu təkfirçi qruplaşmaların İslam ümməti daxilində törətdiyi cinayətlərin nəticəsi olan xəsarət və xarabalıqları abadlaşdırmaq istiqamətində on illərlə çalışmağımız lazımdır.

“Terrorizmin beşiyi” kitabı uzun araşdırmadan sonra 80-dan çox aşkar və inkarolunmaz sənəd və lazımi təhlillərlə nəşr olundu.

Qum elm mərkəzinin iki tədqiqatçı qrupu nəhs terrorizm və təkfir fenomeninin kökünü axtarmağa başladı və Səudiyyə Ərəbistanındakı vəhhabilikdən qaynaqlandığı məlum oldu. Bu kitab hal-hazırda fars dilində nəşr olunub və ərəb, ingilis və urdu dillərinə də tərcümə olunmaqdadır. Bitdikdən sonra dünya əhalisinin ixtiyarına veriləcək

Təkfirçiliyin kökünü kəsmək İslam dünyası mütəxəssislərinin ciddi əzminə bağlıdır.

Bəzi qərb ölkələri mənəfəətlərini terrorist qrupları himayədə görürdüklərini dilə gətirirlər.

Ayətullah Məkarim Şirazinin İslam ümmətində yaranmış “təkfir” fenomeninə dərin baxışı

Bir cümlədə demək lazımdır "təkfirçilik" ideyası tamamilə ağıla, sünnəyə və Qurana ziddir. İslamın görkəmli alimləri bu yanlış təfəkkürün kökünü düzgün məntiqlə kəsməli və gənclərin onlara qoşulmasının qarşısını almalıdırlar.

“Müasir dünyada təkfirçi cərəyanların təhlükəsi” adlı II beynəlxalq konfransın son bəyanatı

28 yanvar 2016-cı ilə tarixində şiə dünyasının aliməqamlı mərcəyi-təqlidinin dəvəti və yüzlərlə şiə və sünni alimlərinin iştirakı ilə Qum şəhərində “Təkfirçi və ekstremist cərəyanlar mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil olundu və hər məzhəb və təriqətin ekstemist davranışlarını pisləməklə yanaşı, aşağıdakı bəndləri elan edir:

Təkfirçilər, İslam dünyası üçün ortaq təhlükə hesab olunur/ Səud sülaləsi də təkfirçi cərəyanların təhlükəsindən amanda olmayacaq.

Təkfirçilərin təhlükəsi onların yanlış düşüncə və ideologiyasından qaynaqlanır. İslam alimləri bu təfəkkürün kökünü qurutmağa borcludurlar. Zamanın qəribəliklərindən biri də kitab və məktəblərində təkfirçilik nəzəriyyəsi tədris olunan Səud sülasəsinin təkfirçiliyə qarşı otuzdan çox ölkənin qoşuduğu bir koalisiya yaratmasıdır.

Təkfirçi cərəyanlar İslamı dünyada bədnam edir

Biz sübut etməliyik ki, bu qruplaşma müsəlmanların içində azlıq təşkil edir. Müsəlmanların əksəriyyəti onlarla əks mövqedədirlər. Onların qeyri-məntiqi addımlarının dini təlimlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur.

 

Süriyanın baş müftisi Şeyx Həssunun Ayətullah Məkarim Şirazi ilə görüşü

Ayətullah Məkarim Şirazi təkfirçiliyin İslam dünyası üçün təhlükəsinə işarə edərək, bu təhlükənin tam kənarlaşdırılmasında yeganə çıxış yolunun intellektual və mədəni mübarizə aparmaq olduğunu xüsusi vurğuladı. Bu istiqamətdə KİV-lərin aparıcı rol oynaması labüddür.