Şəhid Hacı Qasim Süleymaninin və Şəhid Məhdi əl-Muhəndisin qırx mərasimi keçirilir.

Müqavimət cəbhəsini himayə istiqamətində Şəhid Hacı Qasim Süleymaninin və Şəhid Məhdi əl-Muhəndisin qırx mərasimi keçirilir.

 

Səudiyyəlilər İslamın müqəddəsləri ilə siyasi oyun oynayırlar

Səudiyyəlilər İslamın müqəddəsləri ilə siyasi oyun oynayırlar/ Ərəbistanın Həcci və iki müqəddəs hərəmi idarə etməyə layiq deyillər.

“Müasir dünyada təkfirçi cərəyanların təhlükəsi” adlı II beynəlxalq konfransın son bəyanatı

28 yanvar 2016-cı ilə tarixində şiə dünyasının aliməqamlı mərcəyi-təqlidinin dəvəti və yüzlərlə şiə və sünni alimlərinin iştirakı ilə Qum şəhərində “Təkfirçi və ekstremist cərəyanlar mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil olundu və hər məzhəb və təriqətin ekstemist davranışlarını pisləməklə yanaşı, aşağıdakı bəndləri elan edir:

İslam dünyasının Myanmar cinayətlərinə etinasız qalması ilə bağlı Ayətullah Məkarim Şirazinin kəskin tənqidi

Görəsən, İslam ölkələri fəryad etməli deyilmi, altmış İslam ölkəsinin iştirak etdiyi İslam konfransı üzvləri fövqəladə toplantı təşkil edib bu məzlumlar barəsində bir tədbir görməməlidirmi?

İraqda meydana gələn ixtilaf və qarşıdurmalar ağrıdıcıdır/ İraq rəsmiləri və siyasətçilərinə tövsiyə

İraqlılar yekdilliklə birləşib düşməni ölkələrindən qovsunlar! Mərcəiyyət sərhəd tanımır, hər kəsə aiddir və biz həm sizin, həm də İslam dünyasının xeyrini istəyirik.