Həzrət Əlinin (ə) Qədir-Xum hadisəsindəki vilayətinin səciyyəvi cəhətləri

Vilayət, digər elementlərdən öndə durur. Ona görə ki, – İmam Əlinin (ə) ifadəsi ilə desək – vilayət, İslamın digər əsas keyfiyyətlərinin icrasına zamindir.

Vilayəti sübuta yetirmək digər məzhəbləri təhqir etmək deyil

“İnsanları mütaliə və doğru məlumatlarla yetişdirin. Mübahisəli məsələləri düzgün mənbələr və təhqirə yol verilməyən dəlil-sübutlarla əsaslandırmaq lazımdır. İlk öncə insanın özü məsələləri dərindən qavramalı və sonra başqalarına yol göstərməlidir.”