Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazi insan hüquqları müdafiəsi iddiasında olanların sükutunu tənqid etdi

Ayətullah Məkarim Şirazinin Ali-Səud cinayətinə reaksiyası/ İnsan hüquqları müdafiəsi iddiasında olanların sükutunu tənqid etməsi

M. Şirazinin görüşündə Səudi rejiminin cinayətləri ilə mübarizədə İslam dünyasının strategiyası və çıxış yolları

Qaniçən Ərəbistan rejimi bilsin ki, günahsız Şeyx Nimrin şəhadəti onlara təsəvvür etmədikləri qədər baha başa gəlmiş və gələcəkdir. Allahın ədalətindən doğan qisası özünü göstərəcək, bu təcavüzkar və caniləri zillətə qərq edəcəkdir.