دعوت به مناظره آیة الله العظمی مکارم شیرازی از پاپ بندیکت شانزدهم

دعوت به مناظره آیة الله العظمی مکارم شیرازی از پاپ بندیکت شانزدهم


با توجه به سخنانی که جنابعالی در آلمان در نکوهش اسلام و حکم جهاد اسلامی گفتید و وجدان همه مسلمانان جریحه دار شد، اینجانب به عنوان یکی از مراجع دینی مسلمین، دارای پیروان فراوان و نویسدۀ بیش از 130 عنوان کتاب در موضوعات مختلف علوم اسلامی از جمله بیش از 40 جلد کتاب دربارۀ تفسیر قرآن مجید از جنابعالی دعوت می کنم که در یک مناظره علمی و منطقی که به صورت زنده پخش شود با ما شرکت کنید تا دربارۀ دو مسأله بحث کنیم:‌

عالیجناب پاپ بندیکت شانزدهم

با اهداء سلام و تحیّت؛

با توجه به سخنانی که جنابعالی در آلمان در نکوهش اسلام و حکم جهاد اسلامی گفتید و وجدان همه مسلمانان جریحه دار شد، اینجانب به عنوان یکی از مراجع دینی مسلمین، دارای پیروان فراوان و نویسدۀ بیش از 130 عنوان کتاب در موضوعات مختلف علوم اسلامی از جمله بیش از 40 جلد کتاب دربارۀ تفسیر قرآن مجید از جنابعالی دعوت می کنم که در یک مناظره علمی و منطقی که به صورت زنده پخش شود با ما شرکت کنید تا دربارۀ دو مسأله بحث کنیم:

آیا اسلام طرفدار خشونت است یا منادی صلح و دوستی و محبت؟

آیا اسلام به زور شمشیر در جهان گسترش یافت یا از طریق منطق و دلیل و جاذبه فوق العادۀ فرهنگ اسلامی.

و خوشوقت خواهم بود که اعلام کنم تعیین و زمان و مکان آن را به اختیار جنابعالی می گذارم و هیچ شرطی برای آن در نظر ندارم و امیدوارم موافقت خود را اعلام فرمایید.

همیشه موفق باشید

 

برچسب ها :
captcha