شکست اسرائیل و دشمنان جبهۀ مقاومت، در حقیقت شکست آمریکاست / حفظ وحدت و اتحاد، شرط اساسی پیروزی و پیشرفت است

شکست اسرائیل و دشمنان جبهۀ مقاومت، در حقیقت شکست آمریکاست / حفظ وحدت و اتحاد، شرط اساسی پیروزی و پیشرفت است


باید روحیۀ توسل مجاهدان را افزایش دهیم که آثار معنوی و روانی فراوانی بر روحیۀ آنها دارد‌

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهید سلیمانی، او را مجاهدی مخلص دانسته و فرمودند: شهید سلیمانی از روحیۀ مذهبی بسیار قوی برخوردار بود. جلسه ای پیش من آمد و پارچه ای آورد و گفت: این شهادت چهل مؤمن است، می خواهم آن را در کفنم بگذارم. شما هم شهادت بدهید. مشاهده کردم که این مرد که با آن عظمت در میدان جنگ ظاهر می شود، به فکر آینده اش هم است. همین اعتقادات مخلصانه بود که او را قوی می کرد.

ایشان در ادامه شرایط فعلی را بسیار متفاوت از گذشته دانسته و افزودند: امروز جبهۀ مقاومت از شرایط بسیار خوبی برخوردار است و پیشرفت های قابل توجهی داشته و امیدوار به آینده است.

معظم له تقویت بُعد مذهبی را از برکات پیروزی شمرده و افزودند: مجاهدان در سایۀ جهاد هم دشمن را خوار کردند و هم در پیشگاه خدا عزیز شدند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی تأکید کردند: شرط اساسی پیروزی و پیشرفت حفظ اتحاد و وحدت است.

ایشان افزودند: شکست اسرائیل و دشمنان جبهۀ مقاومت، در حقیقت شکست آمریکاست، چرا که آمریکا به آن ها دلخوش است و وقتی عقب نشینی آنها را می بیند، ناراحت می شود.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظ و تقویت روحیۀ اعتقادی و ایمانی مجاهدان را ضروری دانسته و فرمودند: در کنار کارهای تاکتیکی و آموزشی، باید روحیۀ توسل مجاهدان را افزایش دهیم که آثار معنوی و روانی فراوانی بر روحیۀ آنها دارد.

ایشان افزودند: یکی از دانشمندان غربی گفته بود که مسلمانان همیشه پیروزند، زیرا در قرآن آنها آمده که یا پیروزی در جنگ و یا شهادت و بهشت در انتظار آنهاست و چنین نیرویی شکست را نمی فهمد، بر خلاف دشمن که در هر حال شکست خورده است.

معظم له رمز پیروزی را پیروی از تعلیمات اسلام دانسته و فرمودند: باید نسل جوان که جنگ تحمیلی را درک نکرده اند، با واقعیت های زمان جنگ آشنا شوند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با اشاره به وحشت دشمنان از دین و ایمان جوانان افزودند: دشمنان درصددند تا از طرق مختلف، ایمان جوانان ما را را تضعیف کنند.

captcha