5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي (روز مهندس)

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي (روز مهندس)


محمد بن محمد بن حسن، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، یکی از دانشمندان پرآوازه مسلمان در قرن هفتم هجری است که در علوم و فنون متنوّعی تبحّر داشت؛ او در علوم دینی، علوم عقلی و دانش تجربی یکی از ستارگان پرفروغ آسمان دانش بود. پنجم اسفندماه هر سال به مناسبت سالروز تولد این خواجه ذوفنون، به عنوان روز مهندس نام گذاری شده است. آشنایی با ویژگی ها و موفقیت های علمی خواجه ما را برآن داشت که به بهانه «روز مهندس» در مقالی اندک از این عالم نافع یادی بکنیم.‌

جهت مطالعه کلیک کنید...

تولد در طوس و اولین مراحل کسب علم و معرفت در نیشابور / خواجه نصیرالدین در قلعه های اسماعیلیان / مذهب خواجه نصیرالدین طوسی / انگیزه اصلی خواجه نصیر الدین طوسی از همراهی با هلاکو خان / خواجه نصیر و نجات شهرها و نفوس مردم هنگام هجوم مغولان به بغداد و چند شهر دیگر / پیشنهاد تأسیس رصدخانه از سوی خواجه نصیر به هلاکوخان و نتایج آن / کتابخانه مراغه و نقش خواجه نصیر در حفظ و نشر کتب و منابع علمی / احیای اوقاف و مدیریت آن از سوی خواجه نصیر/ خواجه نصیرالدین طوسی، نقطه عطف علم کلام / مهم ترین شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی / وفات خواجه نصیرالدین طوسی / جایگاه و اهمیت «مهندس» و «دانش مهندسی» در جامعه

captcha