کیفیت؛ فدای کمیت!

کیفیت؛ فدای کمیت!


استاندارد سازی و رعایت آن، کیفیت بخشی به کالاهاست؛ نباید هرگز کیفیت را فدای کمیت کنیم‌

کیفیت؛ فدای کمیت!

استاندارد سازی و رعایت آن، کیفیت بخشی به کالاهاست؛ نباید هرگز کیفیت را فدای کمیت کنیم.

سایز مناسب صفحات وب 1280*914 پیکسل

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 1080*1080 پیکسل

سایز مناسب چاپ 50*70 سانتی متر

captcha