نقش جدی شیعه در گسترش علوم اسلامی در جهان

نقش جدی شیعه در گسترش علوم اسلامی در جهان


یک محقق انگلستانی بر نقش جدی شیعه در گسترش علوم اسلامی در جهان تاکید کرد.‌

اندرو نیومن در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، با اشاره به اهمیت برگزاری این کنگره اظهار کرد: این کنگره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که از ادیان و مذاهب مختلف در آن گرد هم آمده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه گسترش این کنگره برای کل جهان باید در دستور کار باشد گفت: شیعه در گسترش علوم اسلامی در کل جهان نقش جدی ایفا کرده است.

این محقق انگلیسی با اشاره به اعتقادات به مهدویت و منجی‌گرایی گفت: منجی وجود دارد و روزی خواهد رسید که او ظهور خواهد کرد.

captcha