وهابیت اجازه گسترش معارف شیعی را نمی دهد

وهابیت اجازه گسترش معارف شیعی را نمی دهد


متاسفانه وهابیت  اجازه نمی دهند که معارف شیعی در دنیا گسترش یابد و همین امر هم موجب شده که دنیا از شیعه اطلاع کافی نداشته باشد.‌

جامع سالم از علمای کشور نیجریه در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی گفت: نتایج مطلوب این کنگره را از همان دقایق اولیه برگزاری شاهد بودیم و امیدواریم که هر چند سال یکبار شاهد برگزاری آن باشیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه وهابیت  اجازه نمی دهند که معارف شیعی در دنیا گسترش یابد و همین امر هم موجب شده که دنیا از شیعه اطلاع کافی نداشته باشد که از این رو باید فضیلت شیعه را بیان کرد.

این عالم اسلامی کشور نیجریه تاکید کرد: شیعه دسترسی و اکتشاف به همه علوم را دارد و باید این علوم را روز به روز گسترش داده و معرفی کرد.

captcha