تلاش دشمنان برای جلوگیری از گسترش مذهب تشیع

تلاش دشمنان برای جلوگیری از گسترش مذهب تشیع


جلوگیری از آشنایی مردم با مذهب تشیع توسط دشمنان موجب عدم شناخت از شیعیان شده که باید در برابر این مسائل ایستادگی کرده و اجازه به دشمن نداد.‌

اندیشمند اسلامی کشور تانزانیا بیان داشت: جلوگیری از آشنایی مردم با مذهب تشیع توسط دشمنان موجب عدم شناخت از شیعیان شده که باید در برابر این مسائل ایستادگی کرده و اجازه به دشمن نداد.

دکتر باکر ماتینگا از اندیشمندان کشور تانزانیا در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی،  گفت: باید بدانیم که تفکر شیعی مهمترین عامل برای گسترش اسلام است و این مباحث در کتب اسلامی نیز آمده است.

وی بیان داشت: جلوگیری از آشنایی مردم با مذهب تشیع توسط دشمنان موجب عدم شناخت از شیعیان شده که باید در برابر این مسائل ایستادگی کرده و اجازه به دشمن نداد.

این اندیشمند کشور تانزانیا به لزوم گسترش تبلیغات اشاره کرد و گفت: متاسفانه در موضوع تبلیغات کم کاری شده و برای رفع این کم کاری ها باید کوشید و این کنگره در این راستا موفق عمل کرده است.

captcha