نقش موثر علمای شیعه در تبلیغ دین اسلام

نقش موثر علمای شیعه در تبلیغ دین اسلام


ما تایید می کنیم که از زمان ائمه(ع) تاکنون علمای تشیع در کنار برادران تسنن در تبلیغ دین اسلام تلاش کردند.‌

ماموستا معروف خالدی از علمای اهل تسنن در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، گفت: در ابتدا بسیار خوشحالم که به این کنگره دعوت شدم و باید بدانیم که این کنگره تاثیر بسیاری در گسترش وحدت اسلامی دارد.

وی با بیان اینکه مسلمانان همواره مورد ظلم و تعدی قرار گرفته اند، یادآور شد: با وحدت می توان مقابل دشمنان ایستادگی کرد و اجازه نداد به اهداف خود برسند.

ماموستا معروف خالدی ادامه داد: در این کنگره نقش تشیع از صدر اسلام تاکنون در جهت احیا و نشر و گسترش مفاهیم اسلامی را بیان کردند، مسائل خوبی توسط علمای تشیع و تسنن بیان شد که نشان دهنده نقش موثر شیعه است.

این عالم اهل تسنن بیان داشت: ما تایید می کنیم که از زمان ائمه(ع) تاکنون علمای تشیع در کنار برادران تسنن در نقش و تبلیغ دین اسلام تلاش کردند و این کنگره نقش تشییع و مذهب امامیه را مطرح می کند.

captcha