کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی موجب رسوا شدن وهابیت می شود

کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی موجب رسوا شدن وهابیت می شود


برگزاری این کنگره فواید بسیاری دارد که از جمله آنها می توان به نشان دادن چهره واقعی شیعه اشاره کرد.‌

استاد حوزه علمیه قم با اشاره برگزاری کنگره نقش شیعه گفت: برگزاری این کنگره در مرحله اول موجب می شود که وهابیت رسوا شده و همگان بدانند که شیعیان در چه جایگاهی قرار دارند.

 آیت الله قزوینی استاد برجسته حوزه علمیه در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، با اشاره به برگزاری این کنگره گفت: برگزاری این کنگره فواید بسیاری دارد که از جمله آنها می توان به نشان دادن چهره واقعی شیعه اشاره کرد.

وی عنوان داشت: وهابیت نزدیک به 800 سال است که علیه شیعیان تبلیغ کرده و شیعه را مسلمان نمی داند، در صورتی که همه این حرف ها و دروغ های آنها برملا شده و امروز شیعه در جایگاه مطلوب قرار دارد.

آیت الله قزوینی گفت: برگزاری این کنگره در مرحله اول موجب می شود که وهابیت رسوا شده و همگان بدانند که شیعیان در چه جایگاهی قرار دارند.

captcha