دین اسلام بهترین حامی حقوق بانوان بوده است

دین اسلام بهترین حامی حقوق بانوان بوده است


دین اسلام بهترین حامی حقوق بانوان بوده که تنها معیار برتری را تقوا معرفی کرده است.‌

به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، خانم دکتر آتنا بهادری از اندیشمندان و متفکران جهان اسلام در کمیسیون بانوان به تشریح و تبیین مقاله خود با عنوان نقش بانوان شیعه قرن سیزدهم در پیدایش و گسترش علوم اسلامی پرداخت.

وی تصریح کرد: برای بررسی این قرن کتب بسیاری بررسی شد و این بررسی به این دلیل بود که بتوانیم دقیق تر و کارشناسی تر نظرات را بررسی کنیم.

دکتر بهادری عنوان داشت: در قرن سیزدهم حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بانوان ایران زمین شکل گرفت و در این دوره اقدامات گسترده ای انجام شد.

این اندیشمند جهان اسلام تصریح کرد: برای اینکه بهتر متوجه شویم که چقدر بانوان در این قرن موثر بودند باید به این نکته توجه کنیم که زنان در طول تاریخ محرومیت داشتند اما دین اسلام حقوق آنها را مشخص کرد و تنها معیار برتری را تقوا معرفی کرد.

captcha