مصاحبه دکتر ولایتی در حاشیه همایش بین‌المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز»

مصاحبه دکتر ولایتی در حاشیه همایش بین‌المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز»


لزوم هدایت احساسات عدالت خواهانه مسلمانان‌

مشاور رهبر معظم انقلاب گفت: برخی مسلمانان علیه یکدیگر موضع گیری می کنند ولی حتی یک کلمه علیه اسرائیل سخن نمی گویند زیرا رهبری فکری برای هدایت احساسات عدالت خواهانه آنها وجود ندارد.

به گزارش ستاد خبری همایش بین المللی خطر جریان های تکفیری در دنیای امروز، علی اکبر ولایتی در این همایش اظهار کرد: حس عدالت خواهی در همه انسان ها به صورت فطری وجود دارد ولی برخی قصد دارند این روحیه و احساس را مورد سوء استفاده قرار دهند.

وی افزود: در کشورهای اسلامی بسیاری از مردم به سلطه گران و سلطه جویان وابسته هستند، مسلمانان این وضعیت را مشاهده می کنند و می بینند که منافع شان به یغما می رود.

مشاور رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه آمریکا و وابستگان آنها، تصمیماتی مبنی بر حفظ منافع خود را به راحتی در مجامع بین المللی به تصویب می رسانند گفت: با این حال روحیه عدالت طلبی گروهی از مسلمانان به جای اینکه علیه آمریکا و سردمداران غربی بکار گرفته شود، علیه گروهی دیگر از مسلمانان هزینه می شود.

وی ادامه داد: برخی مسلمانان علیه یکدیگر موضع گیری می کنند ولی حتی یک کلمه علیه اسرائیل سخن نمی گویند زیرا رهبری فکری برای هدایت احساسات عدالت خواهانه آنها وجود ندارد.

ولایتی با اشاره به اجیر شدن قلم به دستان مزدور در کشورهای اسلامی توسط بیگانگان برای سرکوب احساسات عدالت خواهانه مسلمانان خاطرنشان کرد: فقدان رهبری فکری و فرهنگی در جوامع اسلامی سبب می شود مسلمانان گرفتار انحراف شوند.

مشاور رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: برگزاری همایش بین المللی خطر جریان های تکفیری در دنیای امروز فرصتی است که به واسطه تلاش مراجع تقلید و هدایت های رهبری حاصل شده تا علمای شیعه و سنی در کنار یکدیگر بنشینند و به بیان نظراتشان بپردازند البته این امر باید با جریان رسانه ای گسترده ای پشتیبانی شود.

وی افزود: مقابله با تفکر تکفیری جنبه سلبی کار محسوب می شود ولی باید به جنبه های ایجابی و سازنده دیگری هم پرداخت؛ یعنی تفکرات سازنده ای که بتوانیم به عنوان جایگزین اندیشه افراطی به جهان اسلام عرضه کنیم.

برچسب ها :
captcha