سخنرانی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

سخنرانی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه


جمهوری اسلامی ایران ماهیت غیراسلامی گروه های تکفیری را دنیا بر ملا کرد‌

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه گفت: ورود ایران در صحنه مبارزه فکری، عقیدتی و سخت افزاری با گروه های تکفیری، اثر زیادی در روشن شدن افکار جهانی برای جدا کردن این گروه ها از اسلام داشته است.

به گزارش ستاد خبری همایش خطر جریان های تکفیری در دنیای امروز، حجت الاسلام والمسلمین عباس علی براتی با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی به عنوان الگو و مدل اسلام خواهی و ارائه دهنده اسلام سیاسی در جهان مطرح است، اظهار کرد: امروز مردم دنیا چه مسلمان و چه غیر مسلمان می دانند جمهوری اسلامی مبلغ اسلامی است که در تمام جنبه های زندگی بشر راه کار و دستورالعمل دارد.
وی ادامه داد: این نگرش باعث شده موضع گیری های ایران در موضوعات مختلف بر روی کشورهای دنیا چه اسلامی و چه غیر اسلامی اثرگذار باشد و ورود ایران در صحنه مبارزه فکری و عقیدتی و همچنین مبارزه سخت افزاری با گروه های تکفیری اثر زیادی در روشن شدن افکار جهانی برای جدا کردن این گروه ها از اسلام داشته است.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به برگزاری موفق کنگره مبارزه با جریان های افراطی و تکفیری خاطرنشان کرد: برگزاری این گنگره با حضور مراجع عظام تقلید؛ حوزه های علمیه و دستگاه های مختلف نظام می توان به خوبی بیانگر موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر تفکر تکفیری در جهان باشد.
 براتی در پایان تاکید کرد:این گردهمایی همچنین نوعی تمرین عملی برای هماهنگی علمای اسلام در مقابله با گروه های تکفیری و همچنین اندیشه سازی برای جامعه جهانی است که امیدواریم به زودی آثار و برکات آن را در کشورهای اسلامی مشاهده کنیم.

برچسب ها :
captcha