سخنرانی رئیس حزب جمعیت علمای پاکستان

سخنرانی رئیس حزب جمعیت علمای پاکستان


برگزاری همایش بین المللی مقابله با جریان های تفکیری شاخصۀحیاتی در همگرایی علمای مذاهب اسلامی است.‌

به گزارش ستاد خبری همایش بین‌المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز»، رئیس حزب جمعیت علمای پاکستان، در آغاز برگزاری کنگره بین المللی مقابله با جریان های افراطی و  تکفیری در تبیین وضعیت موجود جهان اسلام به ویژه پس از بحران آفرینی جریان های تروریستی تکفیری اظهار داشت: توطئه های قدرت های استکباری در تحقق استعمار نوین به گونه ای است که تفرقه گرایی و ایجاد درگیری و جنگ و خونریزی با ابزار پول و رسانه از سوی رسانه های صهیونیستی در حال وقوع است که وجود این تهدید خطرناک، لزوم تقویت وحدت میان مذاهب اسلامی و علمای جهان اسلام را دو چندان می کند.

«صاحب زاده ابوالخیر محمد زبیر» در تشریع رویکرد مسلمانان و علمای شبه قاره هند در مواجهه با جریانات تکفیری افزود: با ید دانست در وضعیت کنونی ماهیت پلید جریان های تروریستی تکفیری برای همه مسلمانان بویژه مسلمانان و علمای اسلامی شبه قاره هند آشکار شده است. لذا مردم مسلمان هند، پاکستان و بنگلادش از جنایات تکفیری ها اعلام انزجار می کنند.

رهبر شورای همبستگی ملی پاکستان در خاتمه ضرورت برگزاری همایش ها و نشست هایی در تبیین ماهیت ضد اسلامی و ضد انسانی گروه های تکفیری را بسیار ضروری دانست و گفت: بی شک برگزاری چنین همایش هایی موجبات همگرایی علمای مذاهب مختلف اسلامی و تقریب افکار و اندیشه های اسلامی را در مقابله با تفرقه گرایی فراهم خواهد نمود و خطاب به همه حاضرین و مهمانان افزودند: در برگشت به کشورهایشان مانند چنین همایش هایی برگزار نمایند تا اتحاد بیشتر حاصل شود.

ایشان در ادامه گفت: با توجه به اینکه ایران در انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز بوده و همچنین در بحث انرژی هسته ای و حذف تحریم ها نیز موفق بوده و در اقتصاد و سیاست در آینده نیز موفق خواهد بود، لذا تکفیریون با حمله به یمن تأثیر منفی در این موارد گذاشته تا مانع از پیشرفت ایران شود. ولی آنها بدانند که ایران همواره به اهداف بلند خود خواهد رسید و هیچ گونه تأثیری در ایران ندارند.

برچسب ها :
captcha