بیانات معظم له در درس اخلاق راجع به انتخابات

بیانات معظم له در درس اخلاق راجع به انتخابات


آیة الله العظمی مکارم شیرازى شنبه در جلسه درس اخلاق خود با تأکید بر این که رأى ما باید نتیجه بخش هم باشد، انتخاب صالح با مقبولیت بیشتر را بر انتخاب اصلح با رأى کمتر مرجح دانستند.‌

آیة الله العظمی مکارم شیرازى مسئله انتخابات را یک مسئله مهم برشمردند و فرمودند: همه فهمیده اند که این انتخابات با سایر انتخابات متفاوت است. به همین دلیل ما به صورت رسمى فتوى داریم که حضور در پاى صندوق هاى رأى واجب است. وجوب عینى است نه کفائى، زیرا ترک آن خطراتى براى اسلام، کشور و امنیت دارد.

ایشان انتخاب شخص صالح را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: پرسیده شده است که انسان بین صالح و اصلح کدام را انتخاب کند. ممکن است یک صالح داراى محبوبیت اجتماعى بیشترى باشد و یک، اصلح مقبولیتش کمتر و هر دو صلاحیت نسبتى دینى دارند. عقل و شرع مى گوید به دنبال صالحى بروید که از مقبولیت بیشترى برخوردار است. چرا که اگر دنبال اصلحى بروید که مقبولیت کمى دارد، مانند این است که رأى خود را از بین برده ایم. برخى مى گویند رأى را به کسى مى دهیم که دلمان بخواهد. این کار، دور انداختن رأى است. گاهى این گونه مى شود که آدم خوب تر داراى طرفداران کمترى است ما باید کارى کنیم که رأیمان نتیجه داشته باشد.

معظم له با تأکید بر لزوم پرهیز از تردید و وسواس فرمودند: تردیدها را از خود دور کنید و دیگران را هم هدایت کنید.

آیة الله العظمی مکارم شیرازى اضافه کردند: به دنبال این باشید که چه کسى از افرادى که صلاحیت دارند، داراى محبوبیت بیشترى است.

ایشان افزودند: فضاى انتخابات باید یک فضاى اخلاقى باشد. فضاى درگیرى و گفتگوى غیر اخلاقى نباشد، در برخى کشورها براى انتخابات کشتار راه مى اندازند. در یک کشور اسلامى نباید فضا، فضاى ناسالم باشد. اگر این گونه شود دست لطف خدا بر سر ما خواهد بود و عنایات او شامل حال ما مى شود.

 

برچسب ها :
captcha