پادشاه اردن بر ضد شیعیان ایران و عراق مطالب تفرقه انگیزى گفته است

پادشاه اردن بر ضد شیعیان ایران و عراق مطالب تفرقه انگیزى گفته است


در زمانى که دشمن اطراف ما را احاطه کرده و آمریکا و اسرائیل کمر بر ریشه کن کردن مسلمانان بسته اند این حرفهاى تفرقه افکن از خوشحال کردن دشمن چه اثرى دارد؟ درست است که یک پادشاه جوان و کم تجربه است ولى باید مشاوران هوشیارى داشته باشد چرا که اردن آسیب پذیرترین کشور در مقابل اسرائیل است. یک روزنامه آمریکایى این پادشاه جوان را آلت دست قرار داده و او حرفى زده که آنها را خوشحال کرده است. ما از این گونه سخنان تفرقه انگیز ى بیزاریم و باید سراغ وحدت برویم. این سخنان سبب مى شود که در عراق جنگ شیعه و سنّى راه بیافتد. تا در عراق انتخابات آزاد برگزار نشود و بیگانگان خاک این کشور را ترک نکنند، عراق روى آرامش را نخواهد دید.‌

در اینجا لازم مى دانم نکاتى در مورد مسائل روز عرض کنم.

پادشاه اردن بر ضد شیعیان ایران و عراق مطالب تفرقه انگیزى گفته است. در زمانى که دشمن اطراف ما را احاطه کرده و آمریکا و اسرائیل کمر بر ریشه کن کردن مسلمانان بسته اند این حرفهاى تفرقه افکن از خوشحال کردن دشمن چه اثرى دارد؟ درست است که یک پادشاه جوان و کم تجربه است ولى باید مشاوران هوشیارى داشته باشد چرا که اردن آسیب پذیرترین کشور در مقابل اسرائیل است. یک روزنامه آمریکایى این پادشاه جوان را آلت دست قرار داده و او حرفى زده که آنها را خوشحال کرده است. ما از این گونه سخنان تفرقه انگیز ى بیزاریم و باید سراغ وحدت برویم. این سخنان سبب مى شود که در عراق جنگ شیعه و سنّى راه بیافتد. تا در عراق انتخابات آزاد برگزار نشود و بیگانگان خاک این کشور را ترک نکنند، عراق روى آرامش را نخواهد دید.

و امّا در مورد اتّفاقى که در اهواز واقع شده باید بگویم که این یک حادثه نبود بلکه یک جریان است چرا که در این ایاّم واقع شده که باید اینها را در کنار هم سنجید. بیست کشور عربى در رباط جمع شدند که آمریکایى ها به آنها دموکراسى یاد دهند. دموکراسى آمریکایى و اروپایى چیست؟ دموکراسى مورد نظر آنها حکومت منهاى مذهب است و همان است که در اهواز پیش آمد آنها مى گویند حکومت و جامعه باید منهاى مذهب باشد و دین جنبه خصوصى و فردى دارد، منظور آنها از دین اسلام است چون مذاهب دیگر براى منافع آنها خطرى ندارد.

حادثه دیگر این است که وزارى امور خارجه هشت کشور دنیا (آمریکا، فرانسه، انگلیس، دانمارک،...) نامه اى در مورد ایران به رئیس جمهورى آمریکا نوشته اند چیزى که در دنیا سابقه نداشته است این موضوع نشان دهنده قدرت ایران است که آنها را به فکر انداخته است آن ها و خواسته اند که اوّلا با ایران درگیر نشوند چون صلح جهانى به خطر مى افتد و ثانیاً ایران را به حال خود رها نکنند و آنقدر ایران را تحت فشار قرار دهند که ایران تسلیم حکومت غیر دینى شود.

اینها فشار اقتصادى، سیاسى و فرهنگى را سرلوحه کار خود قرار داده اند که آنچه در اهواز گذشت نمونه اى از فشار فرهنگى است. وقتى با لباسهاى تورى بدن نما روى صحنه برقصند این یک مسئله منکراتى نیست بلکه یک مسئله ریشه دار است وزارت ارشاد باید وقتى چنین برنامه هایى پیش مى آید اطّلاع رسانى کند و اعلام بى زارى کند تا وزارت ارشاد اسلامى باشد.

اصلاحات در مملکت باید از دو جا شروع شود یکى اصلاحات در ارشاد و دیگرى اصلاحات در اقتصاد همچنین برخى از برنامه هاى صدا و سیما و بعضى از مطبوعات باید اصلاح شود. آنها مى گویند شما باید آزادى مطبوعات را تضمین کنید و معناى آن این است که شما از درون کم کم زمینه برقرارى یک نظام لائیک را فراهم کنید و اگر صد در صد هم در انتخابات شرکت کنیم به نظر آنها دموکراسى در جامعه ما حاکم نیست مگر اینکه دموکراسى مورد نظر آنها را پیاده کنیم.

اگر مى خواهیم کشورى قدرتمند باقى بمانیم باید این نظام را حفظ کنیم که در کل منطقه اثر گذاشته و آنها از این ناراحتند. خطر سنگین است، ولى در عین حال ما معتقدیم: انّا لننصرر رسلنا ...

ما اگر مسلمان بیدار باشیم خدا ما را تنها نمى گذارد همان گونه که یکى از عوامل پیروزى پیامبر بر دشمنان رعبى بود که آنها از پیامبر و مسلمانان داشتند امروز هم همان رعب در دل دشمنان ما است که عامل پیروزى است.

برچسب ها :
captcha