بیانات معظم له در ابتداى درس خارج به مناسبت نمایش عمومى فیلم مارمولک

بیانات معظم له در ابتداى درس خارج به مناسبت نمایش عمومى فیلم مارمولک


اخیراً فیلمى در سینماها نمایش داده اند که تلقى عمومى آن است که توهین به لباس روحانیت است.ما قبلا این مطلب را شنیده بودیم و تذکر دادیم گفتند قطعاً نمایش داده نخواهد شد; ولى متأسفانه برخلاف قول قبلى عمل کردند. آنها مدعى بودند این فیلم نقاط مثبتى دارد; ولى بعد از نمایش، قضاوت عمومى متدیّنین طبق تلفن هایى که هر روز مى شود این است که آثار منفى و مخرّبى جاى گذارده و سبب هتک لباس روحانیت بلکه هتک بعضى از مسلّمات عقائد دینى شده است و آثار مخرّب آن در سطح جامعه نمایان است. بسیارى معتقدند این کار عمداً و به قصد قداست زدائى انجام شده و مقدمه اى است براى قداست زدائى ها در مراحل بالاتر و تنش هائى در سطح جامعه به وجود آمده که لازم است تا دیر نشده آن را جمع کنند.‌

آیة الله العظمى مکارم شیرازى مدظله در درس خارج فقه روز چهارشنبه فرمودند:

اخیراً فیلمى در سینماها نمایش داده اند که تلقى عمومى آن است که توهین به لباس روحانیت است.ما قبلا این مطلب را شنیده بودیم و تذکر دادیم گفتند قطعاً نمایش داده نخواهد شد; ولى متأسفانه برخلاف قول قبلى عمل کردند. آنها مدعى بودند این فیلم نقاط مثبتى دارد; ولى بعد از نمایش، قضاوت عمومى متدیّنین طبق تلفن هایى که هر روز مى شود این است که آثار منفى و مخرّبى جاى گذارده و سبب هتک لباس روحانیت بلکه هتک بعضى از مسلّمات عقائد دینى شده است و آثار مخرّب آن در سطح جامعه نمایان است. بسیارى معتقدند این کار عمداً و به قصد قداست زدائى انجام شده و مقدمه اى است براى قداست زدائى ها در مراحل بالاتر و تنش هائى در سطح جامعه به وجود آمده که لازم است تا دیر نشده آن را جمع کنند.

اصولا چه معنى دارد که از سوژه لباس روحانیت براى یک فیلم فکاهى و کمدى استفاده شود؟! هیچ کس باور مى کند قصد و غرضى در کار نبوده است؟!

در شرائطى که دشمنان سرسخت خارجى در کمین نشسته اند چرا اجازه چنین کارهاى تنش زا در داخل داده مى شود؟!

برچسب ها :
captcha