غربى ها با پخش فیلم «فتنه» بذر خشونت را در دنیا مى پاشند

غربى ها با پخش فیلم «فتنه» بذر خشونت را در دنیا مى پاشند


نتیجه حسد عقب ماندگى جامعه است چون بسیارى از این تخریب ها از حسادت سرچشمه مى گیرد و سرچشمه آن ضعف ایمان و ضعف شخصیت است.‌

آیت الله العظمى مکارم شیرازى در درس خارج فقه روز چهارشنبه خود، مسأله حسادت را در دنیا، بلاى بزرگى دانسته و فرمودند: نتیجه حسد عقب ماندگى جامعه است چون بسیارى از این تخریب ها از حسادت سرچشمه مى گیرد و سرچشمه آن ضعف ایمان و ضعف شخصیت است.

معظم له با اشاره به پخش فیلم فتنه، نشر مطالب دروغ علیه مسلمانان و مردم ایران از سوى غربى ها را بخاطر پیشرفت اسلام در اروپا و آمریکا و حسادت آنها برشمرده و افزودند: سالیان طولانى، استعمار کشورهاى جهان سوم را غارت مى کرد و امروز دوران آن تمام شده و مردم جهان مخصوصاً مسلمانان بیدار شده اند و روى پاى خود ایستاده اند و غربى ها بخاطر حسادتى که دارند نمى توانند ببینند اسلام در اروپا، پیش مى رود لذا دست به تخریب مى زنند تا اسلام را یک دین خشن معرفى کنند و جلوى پیشرفت آن را بگیرند.

معظم له افزودند: آنها این گونه اقدامات خصمانه را به بهانه جلوگیرى از خشونت انجام مى دهند در حالى که نتیجه کار آنها کاشتن بذر خشونت در جهان است.

ایشان تصریح کردند: باید صداى اعتراض خود را بلند کنیم و آن را به گوش مردم دنیا برسانیم و در عین حال مواظب باشیم بهانه به دست دشمن ندهیم.

برچسب ها :
captcha