بیانات معظم له درباره اهانت به مقدسات اسلام در هلند

بیانات معظم له درباره اهانت به مقدسات اسلام در هلند


اینکه خیال شود یکى از نمایندگان مجلس هلند به تنهایى تصمیم گرفته، فیلمى بر ضدّ پیغمبر اسلام و قرآن ساخته و منتشر کند، ساده اندیشى است. به یقین دست هایى پشت پرده در کار است و دیگران هم با سکوت و یا تشویقشان آن را تأیید مى کنند.‌

آیت الله العظمى مکارم شیرازى در درس خارج فقه روز چهارشنبه خود با اشاره به فیلم ضد اسلامى که توسط یکى از نمایندگان مجلس هلند ساخته شده، فرمودند: اینکه خیال شود یکى از نمایندگان مجلس هلند به تنهایى تصمیم گرفته، فیلمى بر ضدّ پیغمبر اسلام و قرآن ساخته و منتشر کند، ساده اندیشى است. به یقین دست هایى پشت پرده در کار است و دیگران هم با سکوت و یا تشویقشان آن را تأیید مى کنند.

ایشان در ادامه افزودند: پخش این فیلم غوغایى در جهان اسلام بپا کرده، زیرا در آن اهانت شدیدى نسبت به پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)شده که مملو از دروغ، تهمت، افترا و اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام است.

معظم له فرمودند: وقتى دلیل کار آنها را جویا مى شویم، مى گویند که ما آزادى داریم و این بخشى از آزادى ماست، و کشورمان اصل آزادى را پذیرفته است. این چه منطقى است که آزادى را اینگونه تفسیر مى کند که باعث آزار و اذیت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون مردم جهان مى شود.

حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى سرچشمه این کارها را کینه و عداوت آنها نسبت به اسلام برشمرده و افزودند: دلیل کینه آنها هم این است که آنها اسلام را مزاحم منافع نامشروع خودشان مى دانند. آنها سالیان دراز به نام استعمار، خَلق خدا را در نقاط مختلف دنیا دوشیدند. وقتى دوران استعمار ظاهرى تمام شد، سالیان دراز هم با عنوان وابستگى هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى ثروت هاى آنها را غارت کردند، اکنون که مسلمانان دنیا بیدار شده اند و مى گویند: ما نمى خواهیم به این زورمداران دنیا باج بدهیم; ناراحت شده اند که منافعشان در خطر افتاده است. یک روز در دانمارک، روز دیگر در هلند، فردا در انگلستان، روز بعد در فرانسه، هر روز یکى از اینها به نحوى کینه خود را ظاهر مى کنند.

معظم له در ادامه ضمن توصیه به مسلمانان فرمودند: مسلمانان نباید خیال کنند این کار یک نماینده مجلس کشور غربى است. باید بدانند این یک توطئه مستمرى است که از کتاب آیات شیطانى آن مرد مرتد شروع شده و هر روز به نحوى خودش را نشان مى دهد.

آیت الله العظمى مکارم شیرازى با توجه به اینکه دول غربى از ثروت هاى کشور اسلامى و مسلمانان، چنین فیلم هایى بر ضد مسلمانان و مقدسات آنها مى سازند، افزودند: آیا وقت آن نرسیده است که کالاهاى آنها را تحریم کرد؟ آیا نباید در روابطمان با آنها تجدید نظر کنیم؟ آیا نباید از آنها به مجامع بین المللى شکایت کنیم؟

ایشان ضمن ابراز خرسندى نسبت به موج جدیدى که در بعضى کشورهاى غربى بوجود آمده و تمایل آنها به سوى قرآن و کتاب هاى اسلامى، فرمودند: خوشبختانه بواسطه همین مسأله بسیارى از مردم هلند، به مطالعه قرآن و کتاب هاى اسلامى روى آورده اند و همین سبب مى شود که آوازه اسلام بیشتر بپیچد و با توجه به منطق قوى اسلام و جاذبه این منطق آنها را به سوى خود جلب کند.

معظم له در پایان فرمودند: همه مسلمانان، اعم از سران کشورهاى اسلامى و سیاستمداران، نویسندگان، تجّار، توده هاى مردم باید به صورت حساب شده به مقابله با این توطئه برخیزند و من معتقدم این کارها سبب مى شود که صفوف مسلمانان متحدتر و فشرده تر گردد و مسلمانان جهان از هر جمعیت و هر کشورى، مصمم تر در مقابل نقشه هاى دشمن بایستند.

برچسب ها :
captcha