پاسخ به اظهاراتی در مورد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و جلب آراء

پاسخ به اظهاراتی در مورد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و جلب آراء


پاسخ گروه معارف و تحقیقات اسلامی قم به نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اظهاراتش راجع به فتوای مراجع در مورد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان.‌


پاسخ گروه معارف و تحقیقات اسلامی قم به آقای سازگارنژاد نماینده مجلس شورای اسلامی

درباره اظهاراتش راجع به فتوای مراجع در مورد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان

جناب آقاى سازگارنژاد نماینده مجلس شوراى اسلامى:

در نشست زن و رسانه ها از فتاواى مراجع در مورد کنوانسیون محو تبعیض اظهار تأسف کرده بودید و با ادبیاتى توهین آمیز به فتاواى آنها حمله کرده بودید. در اینجا نظر جنابعالى را به چند نکته جلب مى کنیم:

1- بهتر است با ادبیات خودتان مطلب را آغاز کنیم. آرى فرهنگ دینى ما از سوى دو عنصر «تحجّر و تحریف» تهدید مى شود:

تحجّر از سوى کسانى که کورکورانه تقلید از فرهنگ تحمیلى غرب دارند که همواره با تهدید ما را مجبور به پذیرش آن مى کنند.

و تحریف از سوى کسانى که همه چیز را به میل غربیهاى استعمارگر تفسیر مى کنند و با دین و فرهنگ خود وداع مى گویند.

2- آیا شما توجّه دارید که بندهاى متعدّدى از این کنوانسیون مخالف ضروریات اسلام است؟ آیا دفاع از ضروریات اسلام تحریف و تحجّر است؟

آیا مى دانید عبارت «تحفظ شرعى» هیچ مشکلى را حل نمى کند زیرا در ماده 28 تصریح شده شروط مخالف روح این قرارداد اعتبارى ندارد؟ چرا هیچ کدام از شما طرفداران این کنوانسیون پاسخى به این ایراد واضح نمى دهید؟

3- شما که بر ردّ این مصوّبه مجلس اشک حسرت مى ریزید بفرمایید غربى ها که سالهاست قرارداد را امضا کرده اند چه افتخارى براى زنان خود آفریده اند و چه گلى به سر آنها زده اند؟

زنان نماینده اى که بعد از تصویب مجلس شیرینى پخش مى کردند، مى دانند در غرب تمام پست هاى کلیدى سیاسى و نظامى و اقتصادى (جز در موارد بسیار اندک) در اختیار مردان است و حتّى در بعضى از کشورهاى اروپایى حاضر نیستند پست مدیر کلّى به زنها بدهند؟

تنها ارمغانى که این کنوانسیون براى زنان آنها به ارمغان آورده بى بند و باریهاى اخلاقى بوده است.

آرى تحجّر و تقلید کورکورانه در برابر فرهنگ غرب و بیگانگى از فرهنگ اسلام سرچشمه بسیارى از این نابسامانیهاست.

4- ممکن است فکر کنید در دنیاى سیاست که هر کس به هر قیمت! براى جلب آراء دست و پا مى کند، سخنان شما سبب جلب آراء گروهى از زنان است، ولى مطمئن باشید زنان ما هوشیارتر از آن هستند که فریب این سیاست بازى ها را بخورند.

در پایان معذرت مى خواهیم که با ادبیات خودتان با شما سخن گفتیم، ادبیات ما طور دیگر است.

 

گروه معارف و تحقیقات اسلامی - قم

برچسب ها :
captcha