توضيح لازم

توضيح لازم


قم در سال طبق آمار پذيراى حدود 20 ميليون نفر زائر است كه از سراسر كشور و خارج از كشور به قم مى آيند و قطعاً اين همه زوار هزينه هايى بر قم تحميل مى كنند، آيا بايد هزينه اين همه زائر بر دوش قم باشد؟‌

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى در ديدار شهردار قم و در رابطه با مشكلاتى كه شهردار محترم ارائه كرد، فرمودند: قم در سال طبق آمار پذيراى حدود 20 ميليون نفر زائر است كه از سراسر كشور و خارج از كشور به قم مىآيند و قطعاً اين همه زوار هزينههايى بر قم تحميل مىكنند، آيا بايد هزينه اين همه زائر بر دوش قم باشد؟

بعلاوه بزرگترين حوزه علميه جهان در قم است و به تمام كشور و خارج از كشور سرويس مىدهد. جمعى از اساتيد دانشگاهها، امام جمعهها، قضات محترم و رايزنهاى فرهنگى در حوزه علمیه قم تربيت مىشوند و به نقاط مختلف كشور و خارج از كشور مىروند و خدمت مىكنند و همچنين حوزههاى علميه سراسر كشور از اساتيد قم استفاده مىكنند، آيا بايد هزينه همه اينها بر دوش قم باشد يا دولت بخشى از هزينهها را بر عهده گيرد؟

ايشان اضافه كردند: بقيه شهرستانها هنگامى كه از اين جريان آگاه باشند بدون شك ايراد نخواهند كرد.

متأسفانه بعضى بدون دقت در خبر و بعضى از رسانهها هم با تحريف اين خبر، سروصدايى راه انداختند كه شهر قم چه امتيازى دارد كه هزينه اضافى داشته باشد، راستى كه جاى تأسف است.

اميدواريم همه در سخنان خود دقت نمايند تا مسؤوليت الهي نداشته باشند.

captcha